VİBRİYON (TDK)

Virgül biçimindeki bakteri.

Vibriyon kelimesi baş harfi V son harfi N olan bir kelime. Başında V sonunda N olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi İ , üçüncü harfi B , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi O , sekizinci harfi N . Başı V sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKTERİ Nedir?

Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

VİRGÜL Nedir?

Yazılı cümlelerde birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konulan, kısa bir durmayı göstermek için kullanılan noktalama işaretinin adı (,).

B N O R V Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Vibriyo,

5 Harfli Kelimeler

İroni,

4 Harfli Kelimeler

Bini, Biri, İrin, İyon,

3 Harfli Kelimeler

Bin, Bir, Bor, Boy, İni, İri, İyi, Yiv,

2 Harfli Kelimeler

İn, On, Oy, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.