VEZNEDARLIK (TDK)


1 . Veznedarın görevi.
2 . Banka, büro vb. kuruluşlarda veznenin bulunduğu yer.

Veznedarlık kelimesi baş harfi V son harfi K olan bir kelime. Başında V sonunda K olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi N , beşinci harfi E , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı V sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BANKA Nedir?


1 . Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para, değerli belge, eşya saklayan ve ticaret, sanayi, ekonomi alanlarında çeşitli etkinliklerde bulunan kuruluş.
2 . Bankacılık işleminin yapıldığı yapı.

BÜRO Nedir?


1 . Çalışma odası, yazıhane: "Mühendislik bürosu."- .
2 . Danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş yeri: "Amerikan usulü hususi bir dedektif bürosu açmış."- R. H. Karay.
3 . Bölüm, şube: "Narkotik büro."- .
4 . Yazı masası.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KURUL Nedir?

Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

KURULU Nedir?

Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş: "Herkes kendini damlara, kurulu cibinliklerin içine atardı."- B. Günel.

KURULUŞ Nedir?


1 . Kurulma işi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 1923'tedir."- .
2 . Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis: "Hastaneler, okullar, bankalar, fabrikalar birer kuruluştur."- .
3 . mecaz Yapı, yapılış, bünye.
4 . mecaz Kasılma.
5 . askerlik Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı.

VEZNE Nedir?


1 . Banka, büro vb. kuruluşlarda para alınıp verilen yer.
2 . eskimiş Terazi.

VEZNEDAR Nedir?

Vezneci.

A D E E I K L N R V Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Veznedarlık,

8 Harfli Kelimeler

Kalender, Kardelen, Revnaklı, Veznedar,

7 Harfli Kelimeler

Deklare, Deveran, Kenarlı, Zerdeva,

6 Harfli Kelimeler

Arkeen, Darlık, Dazkır, Derken, Dernek, Devran, Devrek, Devren, Dızlak, Elveda, Endaze, Kervan, Kılade, Kırnav, Lerzan, Levrek, Nevale, Revnak, Varlık, Zekalı, Zevalı, Zırlak,

5 Harfli Kelimeler

Aklen, Andık, Andız, Anele, Anlık, Ardıl, Avene, Azlık, Dalız, Dekan, Dekar, Denek, Devre, Devrı, Dılak, Edalı, Edvar, Ekler, Ekran, Elden, Elvan, Ender, Enkaz, Erdek, Erden, Erkan, Erken, Erzak, Erzel, Evaze, Evlek, Evrak, Evren, Ezelı, Kader, Kadın, Kalın, Kanlı, Karın, Karlı,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adlı, Akıl, Akın, Aklı, Akne, Aldı, Alev, Alık, Alın, Anık, Anız, Arık, Arız, Arlı, Azık, Dane, Dank, Darı, Delk, Denk, Dere, Derk, Derz, Deva, Deve, Dren, Eder, Edna, Elan, Elde, Elek, Enek, Enez, Enva, Erek, Eren, Erke, Evla, Evre,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Anı, Arı, Ark, Arz, Azı, Dal, Dar, Dav, Daz, Dek, Dev, Eda, Ede, Eke, Ela, Elk, Erk, Eza, Ira, Irk, Irz, Kal, Kan, Kar, Kav, Kaz, Kel, Ker, Kez, Kıl, Kın, Kır, Kız, Lak, Lan, Lav, Laz, Nal, Nar,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, An, Ar, Av, Az, De, Ek, El, En, Er, Ev, Ke, La, Le, Ne, Ra, Re, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.