VERNİKLENMEK (TDK)

Vernikleme işi yapılmak, vernik sürülmek.

Verniklenmek kelimesi baş harfi V son harfi K olan bir kelime. Başında V sonunda K olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi N , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı V sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SÜRÜ Nedir?


1 . Evcil hayvanlar topluluğu: "Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu."- R. H. Karay.
2 . Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü.
3 . Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.
4 . mecaz Yönlendirilebilen insan topluluğu: "Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler."- H. E. Adıvar.

SÜRÜLME Nedir?


1 . Sürülmek işi.
2 . Piyasaya çıkarılma: "Yeni paraların piyasaya sürülmesi için hazırlıklar yapılıyor."- .

SÜRÜLMEK Nedir?


1 . Sürme işine konu olmak veya sürme işi yapılmak.
2 . mecaz Uzaklaştırılmak, nefyedilmek: "Bir süre sonra müdürle iki öğretmenin ayrı ayrı yerlere sürüldüklerini öğrendim."- E. Bener.

VERNİK Nedir?

Bazı maddeleri parlatmak veya havanın etkisinden korumak için sürülen bir sıvı: "Fırınlanmamış birader, iki yıl sonra pul pul olmaz mı bunun vernikleri?"- H. Taner.

VERNİKLEME Nedir?

Verniklemek işi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E E K K L M N N R V İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Verniklenmek,

11 Harfli Kelimeler

Verniklemek, Verniklenme,

10 Harfli Kelimeler

Evinlenmek, Renklenmek, Vernikleme,

9 Harfli Kelimeler

Eniklemek, Evinlenme, İneklemek, Kinlenmek, Kirlenmek, Renklemek, Renklenme,

8 Harfli Kelimeler

Eklenmek, Elvermek, Enikleme, Erkekevi, Evlenmek, Evrilmek, İnekleme, Kemerlik, Kemrelik, Kerkinme, Kinlenme, Kirlenme, Nekrelik, Renkleme, Verilmek,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemek, Eklenme, Elenmek, Elverme, Enenmek, Erinmek, Erkekli, Ermenek, Evermek, Evirmek, Evlenme, Evrilme, İlenmek, İnlemek, Kekleme, Kemerli, Keneler, Kenevir, Klinker, Veremli, Verilme,

6 Harfli Kelimeler

Ekenek, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elenme, Emekli, Enemek, Enenme, Erimek, Erinme, Ermeni, Everme, Evirme, İlenme, İnleme, İrkmek, Kekeme, Keleme, Kelime, Kemere, Kemlik, Kerime, Kermen, Kirmen, Levrek, Lineer, Meleke, Melike, Nereli, Renkli, Vermek, Vernik,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekmek, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Erime, Erkek, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Evlek, Evlik, Evren, Evrik, Evrim, İlmek, İmlek, İmren, İnmek, İrkme, İvmek, Kekre, Kelek, Kelem, Keler, Kelik, Kemer, Kemik, Kemre, Kerem, Kerim, Kerki, Kevel, Keven,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Erke, Erme, Evin, Evli, Evre, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, İvme, Keke, Kele, Keme, Kene, Kere,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Ker, Kik, Kil, Kim, Kin, Kir, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nev, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Ev, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.