VERNİKÇİ (TDK)

Vernik süren kimse.

Vernikçi kelimesi baş harfi V son harfi İ olan bir kelime. Başında V sonunda İ olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi N , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi İ . Başı V sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

VERNİK Nedir?

Bazı maddeleri parlatmak veya havanın etkisinden korumak için sürülen bir sıvı: "Fırınlanmamış birader, iki yıl sonra pul pul olmaz mı bunun vernikleri?"- H. Taner.

E K N R V Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Çeviri, Çevrik, Çirkin, İçerik, İnekçi, Renkçi, Vernik,

5 Harfli Kelimeler

Çevik, Çevri, Erinç, Erkin, Evrik, İçeri, İçkin, İçrek, Kireç, Kirve, Nevir,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çenk, Çeri, Çine, Çini, Çivi, Ekin, Enik, Enir, Erik, Erin, Eviç, Evin, İçin, İçki, İçre, İken, İneç, İnek, İnik, İrin, Keçi, Kivi, Renk, Veri, Vinç,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çir, Erk, Evç, İki, İnç, İni, İri, Ker, Kin, Kir, Nev,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, En, Er, Ev, İç, İn, Ke, Ki, Ne, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.