VERGİLENDİRİLMEK (TDK)

Vergilendirme işi yapılmak.

Vergilendirilmek kelimesi baş harfi V son harfi K olan bir kelime. Başında V sonunda K olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi G , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi M , onbeşinci harfi E , Başı V sonu K olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

VERGİLENDİRME Nedir?

Vergilendirmek işi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

D E E E G K L L M N R R V İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Vergilendirilme,

14 Harfli Kelimeler

Vergilendirmek,

13 Harfli Kelimeler

Evlendirilmek, İlgilendirmek, Vergilendirme,

12 Harfli Kelimeler

Delinivermek, Delirivermek, Dirilivermek, Evlendirilme, İlgilendirme, Kendirgiller,

11 Harfli Kelimeler

Deliniverme, Deliriverme, Dikiliverme, Dirgenlemek, Diriliverme, Edirnelilik, Evlendirmek, Gerdirilmek, İvedilenmek, Kemirgenler,

10 Harfli Kelimeler

Delilenmek, Delivermek, Dengelilik, Derinlikli, Dilivermek, Direnilmek, Direnlemek, Dirgenleme, Edilgenlik, Edilginlik, Erdemlilik, Erginlemek, Evlendirme, Gerdirilme, Giderilmek, Girenlemek, İlgilenmek, İndirgemek, İndirilmek, İvedilenme, İvedilikle, Kedigiller, Kivigiller, Merdivenli, Vergilemek, Verimlilik, Vernikleme,

9 Harfli Kelimeler

Delegelik, Delilenme, Deliverme, Derlenmek, Dernekevi, Devinimli, Devrilmek, Dikiverme, Diliverme, Dillenmek, Direnilme, Direnleme, Edinilmek, Egemenlik, Eldivenli, Erginleme, Gelenekli, Gerdellik, Gerdirmek, Gerilemek, Gerilimli, Giderilme, Girenleme, İlerlemek, İlgilemek, İlgilenme, İliklenme, İndirgeme, İndirilme, İrdelemek, Kilermeni, Kredileme, Medenilik, Nikelleme, Verdirmek, Vergileme,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delirmek, Dengelem, Dengelik, Denilmek, Denkleme, Denlilik, Derilmek, Derinlik, Derlemek, Derlenme, Devinmek, Devirmek, Devrilme, Dikimevi, Diklenme, Dilenmek, Dilinmek, Dillenme, Dinelmek, Dingilli, Dinlemek, Direnmek, Dirilmek, Dirimlik, Edinilme, Edirneli, Eklemeli, Ellenmek, Elvermek, Enikleme, Erdenlik, Erdirmek, Ergenlik, Erginlik, Evlenmek, Evrilmek, Gedilmek, Gelinlik, Gelinmek,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Delinme, Delirme, Deminki, Demirli, Denemek, Dengeli, Denilme, Denklem, Derilme, Derleme, Develik, Devimli, Devinek, Devinim, Devinme, Devirli, Devirme, Dikelme, Dikenli, Dikilme, Dilemek, Dilenme, Dilinim, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Direkli, Diremek, Direnim, Direnme, Dirilik, Dirilme, Dirimli, Edilgen, Edilgin, Edilmek, Edinmek, Eklemli,

6 Harfli Kelimeler

Delege, Delmek, Demevi, Demiri, Demlik, Deneme, Denmek, Dereke, Dereli, Derili, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Develi, Devrek, Devren, Devrik, Devrim, Dikgen, Dikili, Dikine, Dikmen, Dileme, Dillek, Dilmek, Dineri, Dingil, Dinmek, Direme, Dirgen, Dirlik, Divlek, Edilgi, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Edirne, Egemen,

5 Harfli Kelimeler

Delgi, Delik, Delil, Delme, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denge, Denim, Denli, Denme, Dergi, Derik, Derin, Derme, Devim, Devir, Devre, Dikel, Diken, Dikim, Dikme, Dilek, Dilim, Dilli, Dilme, Dinek, Dingi, Dinli, Dinme, Direk, Diren, Diril, Dirim, Divik, Ekili, Eklem, Ekler,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Deve, Dimi, Dine, Dini, Dink, Diri, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dev, Dik, Dil, Din, Ede, Edi, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Gem, Gen, Gri, İde, İki, İle, İlk, İni, İri, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kin, Kir, Lig, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nev, Nim,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, Ev, Ge, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.