VERGİLENDİRİLİŞ (TDK)

Vergilendirmek eylemi ya da biçimi.

Vergilendiriliş kelimesi baş harfi V son harfi Ş olan bir kelime. Başında V sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi G , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi İ , onbeşinci harfi Ş . Başı V sonu Ş olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

VERGİLENDİRMEK Nedir?

Bir kimseyi veya bir şeyi vergiye bağlamak.

D E E G L L N R R V İ İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

İlgilendiriş,

9 Harfli Kelimeler

Eldivenli, Elverişli, İlgileniş,

8 Harfli Kelimeler

Derleniş, Devriliş, Dilleniş, Dingilli, Edirneli, Endişeli,

7 Harfli Kelimeler

Deliriş, Dengeli, Deviriş, Devirli, Dileniş, Diliniş, Direniş, Diriliş, Edilgen, Edilgin, Eldiven, Ellişer, Engelli, Evirgen, Evleniş, Evrilir, Gelirli, Geriliş, Geriniş, Gidiliş, Giriliş, İleride, İndiriş, İşveren, İvedili, İvrindi, Rendeli, Vergili, Veriliş,

6 Harfli Kelimeler

Dereli, Derili, Derviş, Develi, Devren, Dineri, Dingil, Dirgen, Edilgi, Edirne, Eldeli, Endişe, Erigen, Evinli, Geleni, Gerdel, Gerili, Gineli, İleniş, İlgili, İnişli, İrinli, İşveli, Lenger, Lineer, Nereli, Neşeli, Neşide, Şergil, Şiirli, Şirden, Şiveli,

5 Harfli Kelimeler

Delgi, Delil, Denge, Denli, Dergi, Derin, Devir, Devre, Diliş, Dilli, Dingi, Diniş, Dinli, Diren, Diril, Dişil, Dişli, Elden, Elgin, Ender, Engel, Erden, Ergen, Ergin, Evdeş, Evgin, Evren, Gelen, Gelin, Gelir, Geliş, Genel, Geniş, Geren, Geriş, Geven, Geviş, Gider, Gidiş, Girdi,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Deni, Dere, Deri, Deve, Dine, Dini, Diri, Dişi, Dren, Eder, Elde, Elli, Enir, Enli, Eren, Ergi, Eril, Erin, Eriş, Eşli, Evin, Evli, Evre, Gele, Gene, Geri, Gidi, Gine, Gişe, Gren, Grev, Gril, İdil, İlgi, İlle, İndi, İniş, İrin, İşli,

3 Harfli Kelimeler

Dev, Dil, Din, Diş, Ede, Edi, Ege, Erg, Gen, Gri, İde, İle, İni, İri, Leş, Lig, Lir, Nev, Niş, Şen, Şer, Şev, Şii,

2 Harfli Kelimeler

De, El, En, Er, Eş, Ev, Ge, İl, İn, İş, Le, Ne, Re, Şe, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.