VERANDA (TDK)


1 . Camlı taraça: "... içeriye doğru veranda şeklinde bir girinti yapıp salonun cumba köşesine dayanır."- H. F. Ozansoy.
2 . Üstü kapalı ve çevresi camlı balkon.

Veranda kelimesi baş harfi V son harfi A olan bir kelime. Başında V sonunda A olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi A . Başı V sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALKON Nedir?


1 . Bir yapının genellikle dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü, ayazlık: "Geçen gün bahçeye balkondan atlamak suretiyle inmiş."- M. Ş. Esendal.
2 . Tiyatro, sinema vb. büyük salonlarda asma kat.

CAMLI Nedir?

Cam takılmış, cam geçirilmiş, camı olan: "Verandayı andıran camlı sofa iyice ısınmıştı."- R. H. Karay.

CUMBA Nedir?


1 . Yapıların üst katlarında, ana duvarların dışına, sokağa doğru çıkıntı yapmış balkon: "Yola uzanan cumbaların altındaki destekler büyük annelerimizin sarkık gerdanlarına benzerdi."- A. Ş. Hisar.
2 . Eski evlerde pencere hizasından sokağa doğru çıkıntısı olan kafesli bölüm: "Nihayet dün gece komşu kadın cumbadan seslendi."- M. C. Kuntay.

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

GİRİNTİ Nedir?

Düz bir yüzeyde bulunan içeri girmiş bölüm.

KAPALI Nedir?


1 . Kapanmış olan, açılmamış, açık karşıtı: "Şimdi oğlunu kanlı göğsü, kapalı gözleri, mor dudaklarıyla görür gibi oluyordu"- N. Hikmet.
2 . Geçilmez durumda olan.
3 . Çalışma süresi sona ermiş (iş yeri).
4 . Başı örtülü (kadın).
5 . Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem.
6 . Gizli, saklı: "Meclisler, iç tüzük hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar yapabilir."- .
7 . Açık olmayan (giyecek): "Damalı bir eteklik, açık mavi, kapalı bir yün kazak giymişti."- N. Cumalı.
8 . Bulutlu, karanlık (hava): "Ankara'nın soğuk, kapalı havalı günlerinden biriydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
9 . mecaz İçe dönük yaradılışta olan: "Kapalı ruhlu, ağırbaşlı, güç heyecana gelir insanlardır."- R. H. Karay.

KÖŞE Nedir?


1 - Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, °zaviye.
2 - İki duvarın birleştiği girintili ya da çıkıntılı yer.
3 - İki sokağın kesiştiği yer.
4 - Bölüm, yer ya da yan.
5 - Kuytu, tenha ya da ücra yer.
6 - Kimsenin uğramadığı, aramadığı yer.
7 - Ayaktopu alanını oluşturan yan ve kale çizgilerinin kesişme noktalarından her biri, °korner.

OZAN Nedir?


1 . Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, saz şairi, âşık: "Oralarda âşıklar, halkı coşturmak için ozanların kopuzlarını çalıyorlar."- O. S. Orhon.
2 . Şiir yazan kimse, şair: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.

SALON Nedir?


1 . Bir evde konukları ağırlamakta kullanılan en geniş oda: "Hasta alt kattaki salona kadar gitti ve bir kanepenin üstüne düştü."- P. Safa.
2 . Toplantıların, kutlamaların, gösterilerin yapıldığı geniş yer: "Düğün salonu. Konferans salonu."- .
3 . Dükkân, mağaza: "Çay salonu. Berber salonu."- .

ŞEKLİ Nedir?

Biçimle ilgili, biçimsel.

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAÇA Nedir?


1 . Teras: "Apartmanın çamaşır asılan bir de en üst taraça katı var."- H. Taner.
2 . Toprak veya başka malzemeyle elde edilen, bir duvarla desteklenen yüksek düzlük: "Sofradan kalktık, köşkün önündeki taraçaya çıktık."- A. Gündüz.
3 . coğrafya Seki (I).

VERANDA Nedir?


1 . Camlı taraça: "... içeriye doğru veranda şeklinde bir girinti yapıp salonun cumba köşesine dayanır."- H. F. Ozansoy.
2 . Üstü kapalı ve çevresi camlı balkon.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A A D E N R V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Veranda,

6 Harfli Kelimeler

Devran,

5 Harfli Kelimeler

Arena, Avare, Davar, Edvar, Randa, Revan, Varan, Varda,

4 Harfli Kelimeler

Arda, Avar, Dana, Dane, Dara, Dava, Deva, Dren, Edna, Enva, Nara, Neva, Reva, Vade, Vana, Veda, Vena,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ana, Ara, Dar, Dav, Dev, Eda, Nar, Nev, Van, Var,

2 Harfli Kelimeler

Ad, An, Ar, Av, De, En, Er, Ev, Ne, Ra, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.