VELİNİMET (TDK)

Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse: "Velinimetlerinin bulunmadığı her mecliste kimseye söz bırakmayarak hep kendi konuşuyor."- R. H. Karay.

Velinimet kelimesi baş harfi V son harfi T olan bir kelime. Başında V sonunda T olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi T . Başı V sonu T olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞI Nedir?

Büyü.

BAĞIŞ Nedir?

Bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru.

BIRAKMA Nedir?


1 . Bırakmak işi.
2 . Salıverme, terk.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

İYİLİK Nedir?


1 . İyi olma durumu, salah.
2 . Karşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet: "Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem."- N. Cumalı.
3 . Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik: "İyilik haberlerinizi aldım."- .
4 . Yarar veya elverişlilik, nimet: "Okumanın şu iyiliği de var ki..."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞU Nedir?

Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, kolokyum.

MECLİS Nedir?


1 . Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı.
2 . Bu toplantının yapıldığı yer, şûra.
3 . Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için bir araya gelmiş kimseler topluluğu: "Yemekten sonra meclis gruplara ayrılmıştı."- P. Safa.
4 . Dostlar toplantısı: "Meclisi aranan, hoşsohbet, coşkulu, şair ruhlu bir insandı."- H. Taner.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

SÜRECE Nedir?

süre içinde.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

E E L M N T V İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Velinimet,

7 Harfli Kelimeler

Elimine, İnletme, İtlenme, Melinit, Metilen,

6 Harfli Kelimeler

Elenti, Etilen, Evinli, İlenme, İletim, İletme, İnilme, İnleme, İnmeli, İtilme, Levent, Mevlit, Mineli, Nevmit,

5 Harfli Kelimeler

Enlem, Entel, Etmen, İleti, Limit, Linet, Metil, Metin, Mitil, Nemli, Nimet, Nitel, Telem, Telin, Telve, Temel, Temin, Tevil, Velet,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elit, Elti, Emel, Emen, Emet, Emin, Enli, Eten, Etil, Etli, Etme, Evet, Evin, Evli, İlim, İlme, İnme, İnti, İtme, İvme, Liet, Lime, Meni, Mevt, Mine, Mini, Nite, Tein, Veli,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İni, İti, Lim, Men, Met, Mil, Mit, Nem, Net, Nev, Nim, Tel, Tem, Ten, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Et, Ev, İl, İm, İn, İt, Le, Me, Mi, Ne, Te, Ti, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.