VELET (TDK)


1 . Oğul, çocuk.
2 . ünlem Çocukları paylarken kullanılan bir söz.

Velet kelimesi baş harfi V son harfi T olan bir kelime. Başında V sonunda T olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi T . Başı V sonu T olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

OĞUL Nedir?


1 - Erkek evlat.
2 - Yaşlı kimselerin genç erkeklere söylediği bir seslenme.
3 - Kimi sözcüklerin anlamını pekiştirmek için kullanılır.
4 - Bey denilen bir dişi arıyla kovandan çıkan arı topluluğu.

ÜNLEM Nedir?


1 . Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida: Ah! oh! şak, çat vb.
2 . Ünlem işareti.

E E L T V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Telve, Velet,

4 Harfli Kelimeler

Evet,

3 Harfli Kelimeler

Tel,

2 Harfli Kelimeler

El, Et, Ev, Le, Te, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.