VEKİLLİK (TDK)


1 . Vekil olma durumu, asalet karşıtı.
2 . Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik: "191
6 sonlarında Mustafa Kemal ikinci ordu komutan vekilliğine atanmıştır."- F. R. Atay.
3 . Bakanlık: "Hükûmetten ne mebusluk ne de vekillik isteği var."- H. Taner.

Vekillik kelimesi baş harfi V son harfi K olan bir kelime. Başında V sonunda K olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı V sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASALET Nedir?


1 - Soyluluk, yüksek soydan olma.
2 - Karakter yüksekliği, °alicenaplık.
3 - Bir görevi yüklenmiş olan, o görevin sahibi olan kimse, asillik; "vekillik" karşıtı.
4 - Yazıda ya da sözde bayağı sözcük ve deyim bulunmaması durumu.

BAKAN Nedir?

Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, başbakan tarafından seçilerek cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra işbaşına getirilen yetkili, vekil, nazır: "O sadece iyi bir bayındırlık bakanıdır."- F. R. Atay.

BAKANLIK Nedir?


1 . Bakan olma durumu, vekillik, nezaret, vekâlet.
2 . Bakanın yönetimi altındaki kuruluşların bütünü, nezaret, vekâlet.
3 . Bu kuruluşların bulunduğu yer.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

İKİNCİ Nedir?


1 . İki sayısının sıra sıfatı.
2 . Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen: "Tevfik'in alçak gönüllü, hep ikinci planda kalma olgunluğundaki pişekârlığı Dümbüllü'ye sanatını en iyi değerlendirme olanağını sağlardı."- H. Taner.
3 . Değer ve kalitece birinciden sonra gelen: "Evde pişirip yedikleri çikolatanın kalitesi ikinci idi."- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Yeni, bir başka.
5 . isim Birinciden sonra gelen kimse veya nesne: "İhtiyarın iki çocuğundan birini öldürdüler... İkincisini de öldürmeye kalktılar."- R. N. Güntekin.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞIT Nedir?

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, °zıt, °kontrast.

KEMAL Nedir?


1 - Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.
2 - En yüksek değer.

KOMUTAN Nedir?

Bir asker topluluğunun başı, kumandan, bey: "Takım komutanı. Tümen komutanı. Ordu komutanı."- .

MEBUSLUK Nedir?

Milletvekilliği: "Hiçbir zaman mebusluktan çekilmek niyetinde değilim."- T. Buğra.

NAİP Nedir?

Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse: "Kral naibi."- .

NAİPLİK Nedir?

Naip olma durumu, niyabet.

ORDU Nedir?


1 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü: "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi / Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi."- Y. K. Beyatlı.
2 . Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri: "Dördüncü Ordu Karargâhına gidiş, artık bir mabede çıkılıyor gibi baş döndürür."- F. R. Atay.
3 . Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen insanların bütünü.
4 . Çok sayıda insan, kalabalık.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

VEKİL Nedir?


1 . Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse.
2 . Milletvekili.
3 . eskimiş Bakan: "Hanın avlusundan sokağa vekil ve sefir otomobillerine taş çıkartacak bir lüks otomobil yürüdü."- R. N. Güntekin.

VEKİLLİK Nedir?


1 . Vekil olma durumu, asalet karşıtı.
2 . Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik: "191
6 sonlarında Mustafa Kemal ikinci ordu komutan vekilliğine atanmıştır."- F. R. Atay.
3 . Bakanlık: "Hükûmetten ne mebusluk ne de vekillik isteği var."- H. Taner.

YERİNE Nedir?


1 . Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere: "Bana haftalık yerine gündelik ver."- R. N. Güntekin.
2 . Başkasının adına: "Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Alegori.

YETKİ Nedir?

Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet: "Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmişti."- T. Buğra.

E K K L L V İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Vekillik,

7 Harfli Kelimeler

Evlilik, Velilik,

6 Harfli Kelimeler

Kellik,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Ellik, Evlik, İlkel, Kelik, Kelli, Killi, Vekil,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Elik, Elli, Evli, İlik, İlke, İlle, Kile, Kivi, Klik, Veli,

3 Harfli Kelimeler

Elk, İki, İle, İlk, Kek, Kel, Kik, Kil,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Ev, İl, Ke, Ki, Le, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.