VAZİFELİ (TDK)


1 . Görevli: "Bu sırada vazifeli polisler, şehrin her köşesinde işbaşında idiler."- H. Taner.
2 . Ödevli.

Vazifeli kelimesi baş harfi V son harfi İ olan bir kelime. Başında V sonunda İ olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi A , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi F , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ . Başı V sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

İDİL Nedir?

Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir. İdil (II) özel, isim (i'dil) Şırnak iline bağlı ilçelerden biri.

İŞBA Nedir?


1 - Karnını doyurma.
2 - Doyma.

İŞBAŞI Nedir?

işe başlama.

KÖŞE Nedir?


1 - Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, °zaviye.
2 - İki duvarın birleştiği girintili ya da çıkıntılı yer.
3 - İki sokağın kesiştiği yer.
4 - Bölüm, yer ya da yan.
5 - Kuytu, tenha ya da ücra yer.
6 - Kimsenin uğramadığı, aramadığı yer.
7 - Ayaktopu alanını oluşturan yan ve kale çizgilerinin kesişme noktalarından her biri, °korner.

ÖDEV Nedir?


1 . Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife, vecibe: "Doktor da rahattır. Ödevini yapmıştır."- H. Taner.
2 . Öğretmenin öğrencilere okul dışında yapmaları için verdiği çalışma.

ÖDEVLİ Nedir?

Ödev yüklenmiş olan, vazifeli.

POLİS Nedir?


1 . Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta.
2 . Bu kuruluşta yer alan görevli, kollukçu: "İki gün sonra, polisler eve giderek annesini götürdüler."- H. E. Adıvar.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

VAZİFELİ Nedir?


1 . Görevli: "Bu sırada vazifeli polisler, şehrin her köşesinde işbaşında idiler."- H. Taner.
2 . Ödevli.

A E F L V Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Vazifeli,

6 Harfli Kelimeler

Ailevi, Faizli, Vazife,

5 Harfli Kelimeler

Afili, Alevi, Alize, Avize, Elifi, Falez, Filiz, İlave, İzafe, İzafi, İzale, Lafzi, Valiz, Zeval,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alev, Azil, Elif, Evla, Evli, Fail, Faiz, Feza, Fiil, File, İvaz, Leva, Liva, Vaiz, Vale, Valf, Vali, Vefa, Veli, Vize, Zail, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Ali, Ela, Eza, Fal, Faz, Fel, Fil, İfa, İla, İle, Laf, Lav, Laz, Lef, Lif, Vaz, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Af, Al, Av, Az, El, Ev, Fa, Fe, İl, İz, La, Le, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.