VAZİFELENDİRİLMEK (TDK)

Vazife verilmek, görevlendirilmek, ödevlendirilmek.

Vazifelendirilmek kelimesi baş harfi V son harfi K olan bir kelime. Başında V sonunda K olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi A , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi F , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi D , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi M , Başı V sonu K olan 17 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

GÖREVLENDİRİLMEK Nedir?

Görev verilmek, tavzif edilmek: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmî ve özel herhangi bir işle görevlendirilemez."- Anayasa.

ÖDEV Nedir?


1 . Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife, vecibe: "Doktor da rahattır. Ödevini yapmıştır."- H. Taner.
2 . Öğretmenin öğrencilere okul dışında yapmaları için verdiği çalışma.

VAZİFE Nedir?


1 . Ödev: "Şimdi artık vazife bitmiş, gülüp eğlenmeye sıra gelmiştir."- R. N. Güntekin.
2 . Görev: "Nedim bugün vazifesine geç geldi."- A. Gündüz.
3 . eskimiş Günlük ücret, yevmiye.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

VERİLME Nedir?

Verilmek işi.

VERİLMEK Nedir?

Verme işine konu olmak: "Geç vakit suarenin verileceği büyük konağa gittik."- F. R. Atay.

A D E E E F K L L M N R V Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Vazifelendirmek,

14 Harfli Kelimeler

Vazifelendirme,

13 Harfli Kelimeler

Alevlendirmek, Evlendirilmek, Faizlendirmek,

12 Harfli Kelimeler

Alevlendirme, Delinivermek, Dizilivermek, Evlendirilme, Faizlendirme, Filarizlemek, Vazelinlemek,

11 Harfli Kelimeler

Deliniverme, Dikiliverme, Diziliverme, Edirnelilik, Evlendirmek, Filarizleme, Filizlenmek, İvedilenmek, Mardinlilik, Vazelinleme,

10 Harfli Kelimeler

Alevlenmek, Azledilmek, Delilenmek, Delivermek, Derinlikli, Dikizlenme, Dilivermek, Direnilmek, Direnlemek, Dizinlemek, Dizivermek, Erdemlilik, Evlendirme, Federalizm, Felemenkli, Filizlemek, Filizlenme, İndirilmek, İvedilenme, İvedilikle, Merdivenli, Nakledilme, Vazedilmek, Veledizina, Verimlilik, Vernikleme, Zikredilme,

9 Harfli Kelimeler

Alevlenme, Azimlilik, Azledilme, Delilenme, Deliverme, Denizlili, Derlenmek, Dernekevi, Devinimli, Devrekani, Devrialem, Devrilmek, Dikiverme, Dikizleme, Diliverme, Dillenmek, Direnilme, Direnleme, Divanelik, Dizelemek, Dizilemek, Dizinleme, Diziverme, Edinilmek, Efendilik, Efildemek, Eldivenli, Elezerlik, Erimezlik, Fermeneli, Fidelemek, Filizleme, Frenlemek, İfildemek, İlerlemek, İliklenme, İndirilme, İrdelemek, Kalenderi, Kalvenizm,

8 Harfli Kelimeler

Alevilik, Amelelik, Deflemek, Delinmek, Delirmek, Denilmek, Denizlik, Denkleme, Denlilik, Derilmek, Derinlik, Derlemek, Derlenme, Devinmek, Devirmek, Devrilme, Dikimevi, Diklenme, Dilenmek, Dilinmek, Dillenme, Dinelmek, Dinlemek, Direnmek, Dirilmek, Dirimlik, Dizeleme, Dizilmek, Dizlemek, Edinilme, Edirneli, Efildeme, Efilemek, Eklemeli, Ellenmek, Elvermek, Emrivaki, Endazeli, Enikleme, Erdenlik,

7 Harfli Kelimeler

Adillik, Ailelik, Alimlik, Amirlik, Daireli, Dairevi, Defleme, Deklare, Delikli, Delilik, Delinme, Delirme, Demarke, Deminki, Demirli, Denemek, Denilme, Denizli, Denklem, Derilme, Derleme, Develik, Deveran, Devimli, Devinek, Devinim, Devinme, Devirli, Devirme, Dikelme, Dikenli, Dikilme, Dilaver, Dilemek, Dilenme, Dilinim, Dilinme, Dinamik, Dinelme, Dinleme,

6 Harfli Kelimeler

Adilik, Aferin, Ailevi, Alevli, Alivre, Amnezi, Anemik, Arkeen, Azimli, Defile, Define, Delmek, Demevi, Demiri, Demlik, Deneme, Denmek, Dereke, Dereli, Derili, Derken, Derlem, Derman, Dermek, Dernek, Develi, Devran, Devrek, Devren, Devrik, Devrim, Dikili, Dikine, Dikmen, Dileme, Dillek, Dilmek, Dineri, Dinmek, Direme,

5 Harfli Kelimeler

Afili, Akemi, Akide, Aklen, Aleni, Alevi, Alize, Alkil, Allem, Amele, Anele, Anemi, Anide, Anime, Arefe, Arife, Avene, Avize, Azeri, Aznif, Daire, Defin, Defne, Deizm, Dekan, Dekar, Delik, Delil, Delme, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denim, Deniz, Denli, Denme, Derik, Derin,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Adil, Adli, Aile, Akil, Akim, Akli, Akne, Alem, Alev, Alil, Alim, Amel, Amfi, Amil, Amin, Amir, Anif, Arif, Azil, Azim, Daim, Dair, Dane, Dank, Defa, Defi, Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Derz, Deva, Deve, Dimi, Dine,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Afi, Ali, Ani, Ari, Ark, Arz, Dal, Dam, Dar, Dav, Daz, Def, Dek, Dem, Dev, Dik, Dil, Din, Diz, Eda, Ede, Edi, Efe, Eke, Ela, Elk, Erk, Eza, Fak, Fal, Fan, Far, Faz, Fek, Fel, Fen, Fer, Fil, Fin,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Af, Ak, Al, Am, An, Ar, Av, Az, De, Ek, El, Em, En, Er, Ev, Fa, Fe, İl, İm, İn, İz, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ne, Ra, Re, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.