VAZGEÇİLMEK (TDK)

Vazgeçme işi yapılmak, feragat edilmek: "Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır."- Anayasa.

Vazgeçilmek kelimesi baş harfi V son harfi K olan bir kelime. Başında V sonunda K olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi A , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi G , beşinci harfi E , altıncı harfi Ç , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı V sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAYASA Nedir?

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

DEMOKRATİK Nedir?

Demokrasiye uygun: "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.

EDİLMEK Nedir?

Etme işine konu olmak, yapılmak: "Birine yardım edildi. Birinden rica edildi. Onunla münakaşa edildi."- .

FERAGAT Nedir?

Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme.

HAYA Nedir?

Erbezi torbası, yumurta, °testis.

HAYA Nedir?

Ut, utanç, utanma, sıkılma.

HAYAT Nedir?


1 - Yaşam, dirim.
2 - Doğumdan ölüme kadar geçen süre, °ömür.
3 - Yaşam biçimi, içinde yaşanan koşulların tümü, yaşantı.
4 - Meslek ve durum.
5 - Geçim koşullarının tümü.
6 - Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma.
7 - Yazgı, kader.
8 - Canlı varlık; yaşamayı sağlayan koşulların tümü.
9 - Bir kimsenin tarihsel biyografisi, yaşam öyküsü.

PARTİ Nedir?


1 . Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal topluluk, fırka: "Seçmenler yeni güç santrallerinin doğayı bozacağını düşündükleri için karşı partiyi tutmuşlar."- H. Taner.
2 . İnsan topluluğu. Birleşik Sözler parti ocağı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=parti ocağı&EskiSoz=parti&GeriDon=2 kardeş parti http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=kardeş parti&EskiSoz=parti&GeriDon=2 merkez parti http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=merkez parti&EskiSoz=parti&GeriDon=2 siyasal parti http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=siyasal parti&EskiSoz=parti&GeriDon=2 siyasi parti http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=siyasi parti&EskiSoz=parti&GeriDon=2 muhalefet partisi http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=muhalefet partisi&EskiSoz=parti&GeriDon=2 parti (II) isim Fransızca partie
1 . Bir bütünün parçası, kısım: "Yedi sekiz balyalık bir partiden bir buçuk, iki kilo tütün yürütüyordu."- N. Cumalı.
2 . Bazı oyunlarda bir kez: "Öğle sonları birkaç parti tavla oynamaktan hiç vazgeçmiyorduk."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bir kişi, bir kuruluş veya bir topluluğun, çoğu belli bir şeyi kutlamak amacıyla düzenledikleri eğlence: "Gülümhan'ın partisinde tanışır gibi olmuştuk."- A. İlhan.
4 . ekonomi Tutam (II).
5 . mecaz Çok ucuza elde edilen şey, kelepir.
6 . mecaz Vurgun, kazanç: "Kazanmakta olduğu partinin güme gitmesinden korkan terlikçi İhsan..."- H. Taner.
7 . müzik Armoniyi oluşturan ezgilerden her biri.

SİYASİ Nedir?


1 . Siyasetle ilgili, siyasal, politik: "Siyasi işlere karışmamanı tavsiye ederim."- P. Safa.
2 . isim Siyasetçi, politikacı.

UNSUR Nedir?

Öge: "Hiçbir millet, milletimizden daha çok yabancı unsurların inanç ve âdetlerine riayet etmemiştir."- Atatürk.

VAZGEÇİLME Nedir?

Vazgeçilmek işi veya durumu.

VAZGEÇME Nedir?

Vazgeçmek durumu.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

A E E G K L M V Z Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Vazgeçilmek,

10 Harfli Kelimeler

Vazgeçilme,

9 Harfli Kelimeler

Geçmezlik, Vazgeçmek, Vazgelmek,

8 Harfli Kelimeler

Geçilmek, Geçmelik, Gezilmek, Gizlemek, Vazgeçme, Vazgelme,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekmeli, Çilemek, Çizelge, Ezilmek, Gamzeli, Geçilme, Geçmeli, Gezilme, Gizleme, İzlemek, Melaike, Mezelik,

6 Harfli Kelimeler

Akçeli, Çameli, Çelmek, Çelmik, Çileme, Çizmek, Ekilme, Elekçi, Emekçi, Emekli, Ezilme, Gazeki, Geçeli, Geçmek, Geçmez, Gelmek, Gelmiç, Gemlik, Gevmek, Gezlik, Gezmek, İzleme, Kalevi, Kazevi, Keçeli, Kelime, Melike, Mevali, Mevize, Zevkli,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Alevi, Alize, Amele, Avize, Çekel, Çekem, Çekim, Çekme, Çelek, Çelgi, Çelik, Çelim, Çelme, Çevik, Çilek, Çimek, Çizge, Çizme, Eklem, Elçek, Elçim, Elmek, Elzem, Email, Emlak, Emlik, Emval, Emzik, Evaze, Evlek, Evlik, Ezgiç, Ezmek, Gaile, Galiz, Gamze, Gazel, Gazve, Geçek,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Akçe, Akil, Akim, Akli, Alem, Alev, Alim, Amel, Amil, Azil, Azim, Çeki, Çile, Ekim, Ekli, Ekme, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elma, Emeç, Emek, Emel, Emik, Eviç, Evla, Evli, Ezel, Ezgi, Ezik, Ezme, Gale, Gali, Gazi, Geçe, Gele,

3 Harfli Kelimeler

Alg, Ali, Çak, Çal, Çam, Çav, Çek, Çil, Çim, Ege, Eke, Ela, Elk, Evç, Eza, Gak, Gam, Gaz, Geç, Gem, Gez, Giz, İka, İla, İle, İlk, İma, Kaç, Kal, Kam, Kav, Kaz, Kel, Kem, Kez, Kil, Kim, Lak, Lam, Lav,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, Av, Az, Çe, Ek, El, Em, Ev, Ge, İç, İl, İm, İz, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.