VATANDAŞ (TDK)

Yurttaş: "Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz."- Atatürk.

Vatandaş kelimesi baş harfi V son harfi Ş olan bir kelime. Başında V sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş . Başı V sonu Ş olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KANI Nedir?

İnanılan düşünce, °kanaat.

KARIŞ Nedir?

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık: "Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti."- H. R. Gürpınar.

VATAN Nedir?

Yurt: "Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın / Bir vatan kalbinin attığı yerdir."- N. H. Onan.

VATANDAŞ Nedir?

Yurttaş: "Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz."- Atatürk.

YURT Nedir?


1 . Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan: "Türk yurduna Türkiye denir."- .
2 . Memleket: "Gerideki yurdunu on beş günden fazla boş bırakmak istemez."- F. R. Atay.
3 . Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum: "Güçsüzler yurdu."- .
4 . Göçebe Türklerin oturduğu çadır.
5 . Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer.
6 . mecaz Diyar: "Bu köy pehlivanlar yurdudur."- .
7 . mecaz Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan.
8 . halk ağzında Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer.
9 . eskimiş Sahip olunan arazi, emlak.

YURTTAŞ Nedir?

Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş: "Hiç tembellik değil yurttaşım, dedim hele tembellik hiç değil!"- M. Ş. Esendal.

A A A D N T V Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Vatandaş,

6 Harfli Kelimeler

Avanta, Tavşan,

5 Harfli Kelimeler

Adana, Tavan, Vatan,

4 Harfli Kelimeler

Adaş, Ataş, Dana, Data, Dava, Naaş, Naat, Tava, Vaat, Vana,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ana, Ant, Ata, Dav, Şad, Şan, Şat, Tan, Taş, Tav, Van, Vat,

2 Harfli Kelimeler

Ad, An, Aş, At, Av, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.