VASİYETNAME (TDK)

Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge, vasiyet: "Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir."- Anayasa.

Vasiyetname kelimesi baş harfi V son harfi E olan bir kelime. Başında V sonunda E olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Y , altıncı harfi E , yedinci harfi T , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi M , onbirinci harfi E . Başı V sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAYASA Nedir?

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

BELGE Nedir?

Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman: "Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu."- T. Buğra.

BELİRTİLEN Nedir?

Tamlanan.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KURUM Nedir?

Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is: "Vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla yastığı kirletmek istemiyordum."- Halikarnas Balıkçısı. kurum (II) isim, hukuk Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese: "Türk Dil Kurumu."- . Birleşik Sözler eğitim kurumu http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=eğitim kurumu&EskiSoz=kurum&GeriDon=2 kamu kurumu http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=kamu kurumu&EskiSoz=kurum&GeriDon=2 kurum (III) isim Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür: "Sokakta bir sadrazam kurumu ile yürür."- H. E. Adıvar.

MALİ Nedir?


1 . Mal ile ilgili: "Mali durumu zaten kötü."- H. Taner.
2 . Parasal.
3 . Maliyeye ilişkin, maliye ile ilgili: "Mali önlemler."- .

MENFA Nedir?

Bir kimsenin sürgüne gönderildiği yer, sürgün yeri: "Paris'teki menfa hayatında epeyce Frenk alışkanlığı edinmiş."- A. İlhan.

MENFAAT Nedir?

Yarar, çıkar, °fayda.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

SAKLI Nedir?


1 . Saklanmış olan: "Saklı, gizli demektir; sır manasına da gelir."- R. H. Karay.
2 . Elde tutulan, mahfuz: "Her hakkı saklıdır."- .
3 . Gizli bir yere konarak kaybolması veya çalınması önlenen.
4 . Başkalarından gizlenen, gizli tutulan, hafi: "Birbirlerinden saklı hiçbir işleri yoktur."- B. Felek.

TAHSİS Nedir?

Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma.

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

VASİ Nedir?

Geniş, engin.

VASİYET Nedir?


1 - Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şey.

VASİYETNAME Nedir?

Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge, vasiyet: "Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir."- Anayasa.

A A E E M N S T V Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Tavsiyename, Vasiyetname,

9 Harfli Kelimeler

Maneviyat,

8 Harfli Kelimeler

Sanatevi,

7 Harfli Kelimeler

Amiyane, Emniyet, İstenme, Mesnevi, Mestane, Sevinme, Tavsiye, Tesmiye, Tesviye, Vasiyet, Vesayet, Yasemin, Yetinme,

6 Harfli Kelimeler

Amyant, Emanet, Etamin, Eyitme, İnayet, İsteme, Maiyet, Manevi, Manisa, Manita, Mantis, Manyas, Manyat, Matine, Mesane, Mesnet, Meyane, Nevmit, Samani, Sanayi, Saniye, Santim, Sayman, Sayvan, Semavi, Senevi, Seviye, Sinema, Vasati, Vatani, Vatman, Vesait, Vinyet, Yemeni,

5 Harfli Kelimeler

Anemi, Anime, Avans, Avene, Ayevi, Ayvan, Emaye, Emtia, Enayi, Esame, Etmen, Eviye, Evsin, Eytam, Eyvan, İsmen, İsmet, İsnat, İstem, İsyan, Manas, Manat, Manav, Mania, Manti, Masat, Mavna, Mayna, Mesai, Mesen, Metan, Metin, Metis, Mevta, Meyan, Meyve, Miyav, Nemse, Nesim, Neyse,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Amin, Amit, Anam, Anma, Asit, Asma, Asya, Atma, Avam, Ayan, Ayet, Ayin, Ayma, Ayna, Ayni, Ayva, Eman, Emay, Emen, Emet, Emin, Enam, Ense, Enva, Esen, Esim, Esin, Esma, Esme, Esna, Eten, Etme, Evet, Evin, İane, İman, İnam, İnat, İnme,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ama, Ana, Ani, Ant, Asa, Asi, Ast, Ata, Ate, Ati, Aya, Ayn, Eti, İma, İsa, İta, İye, Mai, Mas, Mat, Men, Met, Mey, Mis, Mit, Nam, Nas, Nem, Net, Nev, Ney, Nim, Sam, San, Sav, Say, Sem, Sen, Set,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, As, At, Av, Ay, Em, En, Es, Et, Ev, Ey, İm, İn, İs, İt, Me, Mi, Ne, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ve, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.