Vasıflandırılmak

  1. [nsz] Nitelikli duruma getirilmek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Vasıflandırılmak kelimesi baş harfi v son harfi k olan bir kelime.Başında v sonunda k olan kelimenin birinci harfi v , ikinci harfi a , üçüncü harfi s , dördüncü harfi ı , beşinci harfi f , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi ı , onbirinci harfi r , onikinci harfi ı , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi a , Başı v sonu k olan 16 harfli kelime.