VAROLUŞSALLIK (TDK)

Varoluşçulara göre kişinin temel yapısı.

Varoluşsallık kelimesi baş harfi V son harfi K olan bir kelime. Başında V sonunda K olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi O , beşinci harfi L , altıncı harfi U , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi L , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı V sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

TEMEL Nedir?


1 . Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü: "Evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
3 . sıfat, mecaz En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz: "Devletin temel kanununun adı Anayasa'dır."- B. Felek.
4 . mecaz Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler: "Temelde sıradan bir Fransız vodviline dayanırdı oynadıkları oyun."- N. Cumalı.

VAROLUŞ Nedir?

Yaşama, var olma, bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu değil, var olduğu olgusu, mevcudiyet, öz karşıtı: "Artık yaradılışının, varoluşunun, hayatla ödüllendirilişinin sebebini bilmektedir."- T. Buğra.

VAROLUŞÇU Nedir?

Varoluşçuluk yanlısı, egzistansiyalist.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A A I K L L L O R S U V Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Varoluşsal,

8 Harfli Kelimeler

Karlıova, Şalvarlı,

7 Harfli Kelimeler

Akılsal, Kaşarlı, Kurallı, Lalalık, Sakallı, Slavlar, Slavlık, Vakarlı, Varaklı, Varoluş,

6 Harfli Kelimeler

Akarsu, Araklı, Aralık, Arkalı, Irksal, Karalı, Karasu, Karslı, Kasalı, Kırsal, Klorlu, Kolalı, Kulvar, Kuralı, Kuşlar, Kuvars, Loşluk, Oklava, Ovalık, Sakalı, Saralı, Sarkıl, Sarkış, Savruk, Slovak, Solluk, Şallak, Şalvar, Şarklı, Şuralı, Şurası, Uşaklı, Varlık, Varsıl,

5 Harfli Kelimeler

Alkış, Alkol, Allık, Asklı, Aslık, Aşlık, Avlak, Avşar, Islak, Kalas, Kalış, Karış, Karlı, Karşı, Kasır, Kaslı, Kaşar, Kaşlı, Kaval, Kavas, Kışla, Kollu, Kolsu, Koral, Koşul, Kovuş, Kravl, Kural, Larva, Lavaş, Lavuk, Lokal, Olası, Oralı, Orası, Ovalı, Sakal, Sakar, Saklı, Salak,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akış, Aklı, Akor, Aksu, Akur, Akva, Alık, Alış, Allı, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arsa, Asal, Asar, Asık, Asıl, Asır, Askı, Asla, Aşar, Aşık, Aval, Avar, Avlu, Avro, Irak, Iska, Kala, Kaos, Kara, Karı, Karo, Kars, Kasa, Kısa,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Alo, Ara, Arı, Ark, Arş, Asa, Ası, Ask, Aşı, Aşk, Ira, Irk, Kal, Kar, Kas, Kaş, Kav, Kıl, Kır, Kış, Kol, Kor, Kov, Kul, Kur, Kuş, Lak, Lal, Lav, Lok, Lor, Loş, Ora, Ova, Rol, Rus,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, As, Aş, Av, La, Ok, Ol, Ra, Su, Şu, Ur, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.