VALLAHİ (TDK)

"Tanrı'yı tanık tutarım, Tanrı hakkı için" anlamında bir yemin sözü, billahi, tallahi: "Vallahi, arkadaş bu resimleri senin yaptığına kimse inanmaz."- P. Safa.

Vallahi kelimesi baş harfi V son harfi İ olan bir kelime. Başında V sonunda İ olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi H , yedinci harfi İ . Başı V sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ARKADAŞ Nedir?


1 . Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, yaren.
2 . Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik: "Nedret'in arkadaşları bizi nezaketen davet ettiler."- M. Yesari.

BİLLAHİ Nedir?


1 . Vallahi.
2 . "İnan olsun" anlamında kullanılan bir söz: "Rica ederim komiser Efendi, dedi, ben billahi paradan puldan kaçınmıyorum."- R. N. Güntekin.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

İNANMA Nedir?

İnanmak işi: "Sizi de inanmaya cebretmek isteyen bunamış bir inat ve ısrar ile söylüyor."- A. Ş. Hisar.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

RESİM Nedir?


1 - Varlıkların, doğa görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb.üzerinde yapılan biçimleri.
2 - Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat.
3 - Fotoğraf2.
4 - Kimi eşyadan ve kimi işlerden alınan vergi.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

TALLAHİ Nedir?

Vallahi.

TANIK Nedir?


1 . Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit: "Aksini söyleyen bir tanık da çıkmamıştı."- T. Buğra.
2 . hukuk Duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse, şahit.

TANRI Nedir?

Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Birleşik Sözler çok tanrılı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=çok tanrılı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 neden tanrıcı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=neden tanrıcı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 Tanrı (II) özel, isim, din b. (***) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

TUTAR Nedir?


1 . Nicelik bakımından bir şeyin bütünü.
2 . Para miktarı, meblağ.

YEMİN Nedir?

Ant.

A A H L L V İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Vallahi,

6 Harfli Kelimeler

Havali,

5 Harfli Kelimeler

Ahali, Ahval, Allah, Havai, Havil, Hilal, İhlal, Villa,

4 Harfli Kelimeler

Alil, Aval, Hail, Hala, Hali, Hava, Havi, İlah, İlla, Lala, Lava, Liva, Vaha, Vahi, Vali,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ahi, Ala, Ali, Hal, Hav, İla, Lal, Lav, Vah,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Av, Ha, İl, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.