VAKVAKLAMAK (TDK)

Ördek "vak vak" diye ses çıkararak bağırmak: "Küstah gencin sesini taklit ederek tıpkı bir ördek gibi vakvakladı."- Ö. Seyfettin.

Vakvaklamak kelimesi baş harfi V son harfi K olan bir kelime. Başında V sonunda K olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi V , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı V sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞI Nedir?

Büyü.

BAĞIR Nedir?


1 - Göğüs.
2 - Ciğer, bağırsak gibi vücut boşluklarında göğüs bölgesi içinde bulunan organların ortak adı, °ahşa.
3 - Bayır, yamaç.

BAĞIRMAK Nedir?


1 . İnsan yüksek ve gür ses çıkarmak: "Yaşasın hürriyet diye bağırsa ismi tarihe geçecekti."- Ö. Seyfettin.
2 . mecaz Kendini belli etmek: "Kitap buradayım diye bağırıyor, sen onu görmüyorsun."- .
3 . (-e) Yüksek sesle azarlamak.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

EDER Nedir?

Fiyat, paha, değer: "Bu kitabın ederi ne kadar?"- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

ÖRDEK Nedir?


1 . Perde ayaklılardan, evcil ve yabani türleri bulunan su kuşu (Anas): "Üç ördek onları görünce paytak paytak kaçıştılar."- H. Taner.
2 . Yataktan kalkamayacak durumdaki erkek hastaların içine idrarlarını yaptıkları kap, lazımlık, oturak.
3 . argo Otobüs ve minibüs sürücülerinin yollardan aldıkları yolcular için kullandıkları bir söz.
4 . argo Hile ile para sızdırılacak kimse, enayi.

TAKLİT Nedir?


1 . Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma.
2 . Birinin davranışlarını, konuşmasını tekrarlayarak eğlenme: "Hele taklitleri? -Kadın taklidi, Arap taklidi hepsini birbirinden güzel yapıyordu."- Y. Z. Ortaç.
3 . Benzetilerek yapılmış şey, imitasyon.

TIPKI Nedir?


1 . Bir şeyin eşi, benzeri, aynı.
2 . zarf Tıpatıp, tamamıyla: "Saffet Hanım tıpkı kendisini görmeden tahmin etmiş olduğum gibiydi."- A. Ş. Hisar.

VAKVAK Nedir?

Çocuk dilinde ördek.

A A A A K K K L M V V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Vakvaklamak,

10 Harfli Kelimeler

Vakvaklama,

9 Harfli Kelimeler

Kakalamak,

8 Harfli Kelimeler

Kakalama, Kavlamak, Vaklamak,

7 Harfli Kelimeler

Akkavak, Aklamak, Avlamak, Kalkmak, Kavlama, Vaklama,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Avlama, Kakmak, Kalkma, Kalmak, Kavala, Kavlak, Vakvak,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Akmak, Akvam, Alaka, Almak, Avlak, Kakma, Kalak, Kalma, Kavak, Kaval, Makak, Malak, Maval,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akma, Akva, Alma, Amal, Aval, Avam, Kaka, Kala, Kama, Laka, Lama, Lava, Mala, Vaka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ama, Kak, Kal, Kam, Kav, Lak, Lam, Lav, Mal,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Av, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.