VAKİTİYLE (TDK)


1 - zamanında, uygun zamanda.
2 - oldukça eski bir zamanda.

Vakitiyle kelimesi baş harfi V son harfi E olan bir kelime. Başında V sonunda E olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi Y , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E . Başı V sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

OLDUKÇA Nedir?

Olabildiğince: "Geceyi oldukça rahat geçireceğinizi ümit ederim."- R. H. Karay.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

ZAMANINDA Nedir?


1 . Eskiden: "Zamanında bir Kasımpaşalı Hayalî Hafız varmış."- A. Ş. Hisar.
2 . Tam vaktinde.

A E K L T V Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Vaktiyle,

7 Harfli Kelimeler

Takviye, Vakitli, Vilayet, Yetkili,

6 Harfli Kelimeler

Ailevi, Akliye, Etkili, Evliya, İletki, İtalik, İtikal, İyelik, Kalevi, Kalite, Klavye, Takiye, Tekila, Telaki, Tevali, Tevkil, Vikaye,

5 Harfli Kelimeler

Alevi, Ayevi, Ekili, Etlik, Evlat, Evlik, İlave, İleti, İtila, İtlik, Katil, Kavil, Ketal, Kilit, Kitle, Likit, Talik, Tavik, Teali, Tekil, Tekli, Tevil, Tevki, Tikel, Tilki, Vakit, Vekil, Viyak, Yekta, Yetik, Yetki, Yitik, Yivli,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akit, Akli, Alet, Alev, Atel, Atik, Ayet, Ekli, Ekti, Elik, Elit, Elti, Etik, Etil, Etki, Etli, Evla, Evli, İlik, İlke, İtki, Kail, Kale, Kati, Kavi, Kile, Kivi, Laik, Lake, Leva, Liet, Lika, Liva, Tali, Talk, Tela, Tike, Vaki,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ate, Ati, Ela, Elk, Eti, İka, İki, İla, İle, İlk, İta, İti, İye, İyi, Kal, Kat, Kav, Kay, Kel, Ket, Kil, Kit, Lak, Lav, Ley, Tak, Tal, Tav, Tay, Tek, Tel, Tik, Vat, Vay, Yak, Yal, Yat,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, At, Av, Ay, Ek, El, Et, Ev, Ey, İl, İt, Ke, Ki, La, Le, Ta, Te, Ti, Ve, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.