VAKAYİNAME (TDK)

Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik.

Vakayiname kelimesi baş harfi V son harfi E olan bir kelime. Başında V sonunda E olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y , altıncı harfi İ , yedinci harfi N , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E . Başı V sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ESER Nedir?


1 . Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt: "Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir."- Y. K. Beyatlı.
2 . Yayın, kitap, yapıt: "Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak."- H. Z. Uşaklıgil.
3 . İz, işaret, im: "Buralarda sudan eser yok."- .
4 . Soyut kavramlarda belirti: "Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu."- H. Taner.

GÜNÜ Nedir?


1 . Haset.
2 . Zamanından önce doğan yavru.

KRONİK Nedir?


1 . Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vakayiname.
2 . sıfat, tıp (***) Süreğen: "Kronik bir hastalık."- .
3 . sıfat, mecaz Uzun süredir bir çözüm getirilmemiş: "Kronik işsizlik."- .

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A A A E K M N V Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Vakayiname,

7 Harfli Kelimeler

Amiyane, Kaynama,

6 Harfli Kelimeler

Anemik, Avanak, Kanama, Kemani, Kinaye, Makina, Makine, Manevi, Manika, Manyak, Vikaye, Yanmak,

5 Harfli Kelimeler

Kenya, Akemi, Akman, Akvam, Anemi, Anime, Anmak, Ayevi, Aymak, Ayvan, Enayi, Eyvan, İkame, İmkan, İnmek, İvmek, Kaime, Kaman, Kanma, Kavim, Kayan, Kayma, Kayme, Keman, Kimya, Manav, Mania, Mavna, Mayna, Mekan, Mevki, Meyan, Miyav, Viyak, Yakin, Yakma, Yamak, Yaman, Yanak, Yanma,

4 Harfli Kelimeler

Akim, Akma, Akne, Akva, Aman, Amin, Anam, Anka, Anma, Avam, Ayak, Ayan, Ayin, Ayma, Ayna, Ayni, Ayva, Ekim, Ekin, Eman, Emay, Emik, Emin, Enam, Enik, Enva, Evin, İane, İken, İkna, İman, İnak, İnam, İnek, İnme, İvme, Kaim, Kain, Kama, Kame,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ama, Ana, Ani, Aya, Ayn, İka, İma, İye, Kam, Kan, Kav, Kay, Kem, Kim, Kin, Mai, Men, Mey, Nam, Nem, Nev, Ney, Nim, Van, Vay, Yak, Yan, Yek, Yem, Yen, Yiv,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, Av, Ay, Ek, Em, En, Ev, Ey, İm, İn, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Ve, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.