VAKANÜVİSLİK (TDK)

Vakanüvisin görevi: "Vakanüvislik gibi tanık olunan konuları yazma diye bir çalışma alanı var."- M. C. Anday.

Vakanüvislik kelimesi baş harfi V son harfi K olan bir kelime. Başında V sonunda K olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi Ü , yedinci harfi V , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı V sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ÇALIŞMA Nedir?


1 . Çalışmak işi, emek, say: "Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması: "Bu kiriş hesabında kirişin aşırı yük altında çalışması göz önüne alınmıştır."- .
3 . Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi: "Ağaçtan üretilen işlerin sonradan bozulması istenmiyorsa bütün birleştirilmelerde ağacın çalışması özelliği dikkate alınmalıdır."- .
4 . Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

TANIK Nedir?


1 . Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit: "Aksini söyleyen bir tanık da çıkmamıştı."- T. Buğra.
2 . hukuk Duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse, şahit.

VAKA Nedir?

Olay, hadise: "O kadar boşboğaz çocuk arasında da vakayı bir sır olarak saklamak güçtü."- Y. K. Beyatlı.

VAKANÜVİS Nedir?

Osmanlı Devleti'nde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla görevli devlet tarihçisi.

YAZMA Nedir?


1 . Yazmak işi, tahrir: "Yazmanın çok enstantane bir düşünce olduğunu biliyorum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap.
3 . halk ağzında Kaba kulak hastalığı.

A A K K L N S V V Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Vakanüvislik,

9 Harfli Kelimeler

Vakanüvis,

8 Harfli Kelimeler

Sakinlik,

7 Harfli Kelimeler

Aksilik, İnaksal, Kalinis, Kavisli, Vasilik,

6 Harfli Kelimeler

Asilik, İnikas, Kalkan, Kasnak, Kavlak, Klasik, Klinik, Lisani, Nakisa, Silvan, Sinlik, Vakvak,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Aksak, Aksan, Alkan, Anlak, Aslan, Avans, Avlak, İlkin, İskan, İslav, Kakül, Kalak, Kalan, Kalas, Kanal, Kanka, Kavak, Kaval, Kavas, Kavil, Kavis, Kikla, Kilis, Kilsi, Kilüs, Kinik, Kinli, Lakin, Laski, Lisan, Nakil, Nakli, Nisai, Saika, Sakak, Sakal, Sakil, Sakin, Salak,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akik, Akil, Akis, Akli, Aksi, Akva, Alan, Anal, Anka, Anüs, Asal, Asil, Asla, Asli, Aval, İkna, İlan, İlik, İnak, İnal, İnik, İsal, İsli, Kail, Kain, Kaka, Kala, Kana, Kani, Kasa, Kask, Kavi, Kils, Kivi, Klan, Klas, Klik, Künk, Laik,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Akü, Ala, Ali, Ana, Ani, Asa, Asi, Ask, İka, İki, İla, İlk, İni, İsa, Kak, Kal, Kan, Kas, Kav, Kik, Kil, Kin, Kül, Küs, Lak, Lan, Lav, Lük, Nal, Nas, Sak, Sal, San, Sav, Sik, Sin, Ski, Van,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, As, Av, İl, İn, İs, Ki, La, Nü, Si, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.