VAİZ (TDK)

Cami, mescit vb. yerlerde öğüt niteliğinde dinî konuşmalar yapan kimse, öğütçü: "Bir gün camide vaiz bir şey hikâye etmişti."- A. Ş. Hisar.

Vaiz kelimesi baş harfi V son harfi Z olan bir kelime. Başında V sonunda Z olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi A , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Z . Başı V sonu Z olan 4 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CAMİ Nedir?


1 - Toplayan, bir araya getiren.
2 - İçine alan, içinde bulunduran.

CAMİ Nedir?

Müslümanların hep birlikte tapınmak için toplandıkları yer.

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞMA Nedir?


1 . Konuşmak işi: "Gecenin sessizliğini bozan bu gürültülü konuşmaların uğultusu yukarı katlara genişleyerek, sağırlaşarak çıkmaya başladı."- M. Ş. Esendal.
2 . Görüşme, danışma, müzakere.
3 . Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılan söyleşi, konferans: "Bu konuşmaya nihayet verirken okumak terbiyesinden bahsetmek lazımdır."- Y. K. Beyatlı.

MESCİT Nedir?

Genellikle minaresiz, küçük cami: "Hac parasıyla mescidin tamir olunmasını vasiyet etmek istiyordu."- Ö. Seyfettin.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

ÖĞÜT Nedir?

Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat: "Bütün öğütlerine itaat ettiğim hâlde hiçbir şeye muvaffak olamıyorduk."- A. Gündüz.

ÖĞÜTÇÜ Nedir?


1 . Öğüt veren kimse, nasihatçi.
2 . Vaiz.

VAİZ Nedir?

Cami, mescit vb. yerlerde öğüt niteliğinde dinî konuşmalar yapan kimse, öğütçü: "Bir gün camide vaiz bir şey hikâye etmişti."- A. Ş. Hisar.

A V Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

İvaz, Vaiz,

3 Harfli Kelimeler

Vaz,

2 Harfli Kelimeler

Av, Az, İz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.