VAHŞİLİK (TDK)

Yabani olma durumu, yabanilik: "Hayır, sandığınız gibi bir haydutluk, bir vahşilik değil."- A. Gündüz.

Vahşilik kelimesi baş harfi V son harfi K olan bir kelime. Başında V sonunda K olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı V sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÜNDÜZ Nedir?


1 . Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
2 . zarf Gündüz vaktinde: "Gündüz çalışmalı, gece uyumalı."- .

HAYDUT Nedir?


1 . Silahlı soygun yapan kimse: "Her insan öldüren serseri, haydut olmaz."- A. Gündüz.
2 . teklifsiz konuşmada Yaramaz, sevimli çocuk.

HAYDUTLUK Nedir?

Haydut olma durumu veya haydutça iş, şakilik, şekavet.

VAHŞİLİK Nedir?

Yabani olma durumu, yabanilik: "Hayır, sandığınız gibi bir haydutluk, bir vahşilik değil."- A. Gündüz.

YABA Nedir?

Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı.

YABAN Nedir?


1 . İnsan yaşamayan ıssız yer.
2 . Issız yerde yaşayan veya yetişen canlı: "Yaban keçisi. Yaban kedisi. Yaban sarımsağı."- .
3 . sıfat Issız: "Yalnız, yaban ormanda yaşayan yerliler bu zehrin ilacını bilirler."- F. R. Atay.
4 . halk ağzında Yabancı, el, yerli halktan olmayan kimse: "Yerliler bize yaban derler ve aramıza katılmazlardı."- F. R. Atay.

YABANİ Nedir?


1 . Doğada yaşayan, evcil olmayan (hayvan), evcil karşıtı.
2 . Doğada kendiliğinden yetişen (bitki).
3 . mecaz Görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat (kimse): "Babası, dağdan gelme, dangıl dungul bir yabaniymiş."- S. M. Alus.

YABANİLİK Nedir?


1 . Yabani olma durumu, yabanıllık.
2 . Yabanice davranış.

A H K L V İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Vahşilik,

6 Harfli Kelimeler

Ahilik,

5 Harfli Kelimeler

Halik, Haşiv, Havil, İlahi, İlhak, İlkah, İşkal, İşkil, İşlik, Kahil, Kavil, Vahşi,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akli, Hail, Hali, Halk, Havi, İlah, İlik, İşli, Kail, Kavi, Kişi, Kivi, Laik, Lika, Liva, Şaki, Şali, Şavk, Vahi, Vaki, Vali,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ali, Aşk, Hak, Hal, Hav, Hiş, İka, İki, İla, İlk, Kah, Kal, Kaş, Kav, Kil, Lak, Lav, Şah, Şak, Şal, Şia, Şii, Vah,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Aş, Av, Ha, İl, İş, Ki, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.