Başında v olan 7 harfli 101 kelime var. V harfi ile başlayan kelimeler Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde v harfi olan kelimeler listesine ya da sonu v harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

VEZNECİ

 1. [isim] Banka, büro vb. kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar
 2. Terazi yapan veya satan kimse

VİDASIZ

 1. [sıfat] Vidası olmayan

VOLFRAM

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85, yoğunluğu 19,3 olan, sert, 3482 °C'de eriyebilen bir element, tungsten (simgesi W)

VEZİKÜL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İçi su dolu kabarcık

VIRLAMA

 1. [isim] Vırlamak işi veya durumu

VİDOSUZ

 1. [sıfat] Vido ile oynanmayan

VADESİZ

 1. [sıfat] Vadesi olmayan
 2. Süresi sınırlandırılmamış

VASIFLI

 1. [sıfat] Nitelikli

VARAKÇI

 1. [isim] Varakla süs yapan zanaatkâr

VELADET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Doğum, doğma, doğuş

VIZLAMA

 1. [isim] Vızlamak durumu

VARESTE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Kurtulmuş
  • "Endişeden vareste."
  • "... Türkçeyi bilmek için aruza aşina olmaktan vareste kalamaz." (Yahya Kemal Beyatlı)

VURUNMA

 1. [isim] Vurunmak işi

VELVELE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gereksiz telaş, gürültü ve heyecan
  • "Çoktan böyle gürültü, kalabalık görmemiş, böyle velvele duymamıştı." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Kıyamet kopar gibi bir velvele koptu, bütün ordu surların üstüne atıldı." (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "Susun, ortalığı velveleye vermeyin! Ne bağrışıyorsunuz?" (Sait Faik Abasıyanık)

VOYVODA

 1. [isim] Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdikleri unvan

VİDEOCU

 1. [isim] Video alıp satan veya onaran kimse

VİLAYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İl
  • "İki haftadan beri komşu vilayetleri kasıp kavuran dayanılmaz sıcaklar burada..." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Valilik

VURUŞMA

 1. [isim] Vuruşmak işi

VURUNTU

 1. [isim] Ateşleme bozukluğu sebebiyle bir motorun içinden gelen gürültü ve bu gürültüden anlaşılan çalışma düzensizliği

VALİLİK

 1. [isim] Vali olma durumu
  • "Valilikten emekli."
 2. Valinin görevi
  • "On yıl valilik yaptı."
 3. Valinin makamı ve bu makama bağlı resmî dairelerin tümü
  • "Valiyi valilikte ziyaret etti."
 4. İl, vilayet
  • "Ankara valiliği."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü