Başında v olan 4 harfli 37 kelime var. V harfi ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde v harfi olan kelimeler listesine ya da sonu v harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Kelimelerin anlamlarını öğrenmek için TDK web sitesini ziyaret edebilirsiniz. ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

VELİ


1 . Bir çocuğun her türlü davranışından sorumlu olan kimse.
2 . din b. (***) Ermiş: "Anadolu'da hele Rumeli'de her yol üstünde, her tepede görülen türbelerde yatan veliler..."- Y. K. Beyatlı.

VALS


1 . Bazı besteciler tarafından yalnızca çalınmak için hazırlanmış beste türü.
2 . Bir tür salon dansı.
3 . Bu dansın müziği: "Vals çalınırsa dördüncü dansı bir ihtiyara lütfeder misiniz?"- H. E. Adıvar.

VETO

Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı: "Cumhurbaşkanına veto hakkı ve başkumandanlık salahiyeti verilmesi hususunda..."- Y. K. Karaosmanoğlu.

VEBA


1 . Hasta farelerden insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık, taun.
2 . hayvan bilimi Bazı hayvan hastalıkları: "Sığır vebası. Domuz vebası."- .

VİYA


1 . Dümeni ortaya alarak gemiyi bulunduğu doğrultuda yürütme.
2 . ünlem Gemiyi belirli bir doğrultu verildikten sonra, aynı doğrultuda tutması için dümenciye verilen komut.

VOLE

Havadan gelen topa, futbolda sıçrayarak ayağın üstüyle, teniste raket ile vurma: "Nefis bir vole Hacettepe kalecisinin ellerinde sönüyor."- H. Taner.

VADE

Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için tanınan süre, mühlet, mehil: "Villanın vadesi ocak sonunda geliyordu, değil mi?"- S. F. Abasıyanık.

VAZO

Çiçek koymak için kullanılan, cam, toprak, porselen vb. maddelerden ve çeşitli madenlerden yapılan, türlü boyut ve biçimlerde olabilen derin kap.

VAAZ


1 - Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinsel konuşma.
2 - Bir kimseye kalbini yumuşatacak, kendisini iyiliğe götürecek biçimde söz söyleme.

VAİZ

Cami, mescit vb. yerlerde öğüt niteliğinde dinî konuşmalar yapan kimse, öğütçü: "Bir gün camide vaiz bir şey hikâye etmişti."- A. Ş. Hisar.

VALİ


1 . Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, ilbay: "Validen sert bir emir aldım."- R. N. Güntekin.
2 . tarih Satrap.

VEFA

Sevgiyi sürdürme, sevgi bağlılığı: "Biz, mağlup olduğumuz için sizden cesur görünüyoruz ve vefamız daha sağlamlaşıyor."- A. Gündüz.

VİRA


1 . Arasız: "Vira söylüyor."- .
2 . ünlem, denizcilik Maçuna ve başka makinelerin çevrilmesi için verilen komut.

VOLİ


1 . Balıkçı kayıklarının balıkları çevirmek için denize fırdolayı ağ salmaları.
2 . argo Vurgun, kazanç, kâr.

VAKA

Olay, hadise: "O kadar boşboğaz çocuk arasında da vakayı bir sır olarak saklamak güçtü."- Y. K. Beyatlı.

VEYA


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

VADİ


1 . İki dağ arasındaki çukurca arazi veya geçit, koyak: "Vadinin hemen kıyı başında idi ve çevresinde beş karaltı vardı."- T. Buğra.
2 . eskimiş, mecaz Alan, yol, tarz: "... münakaşa kızışınca lakırtıyı hemen meslek bakımından çok zararlı bir vadiye yani şahsiyata sürüklediklerini hatırlarız."- B. Felek.

VAHİ

Boş, saçma: "Bunun ne çürük, ne vahi bir hayal olduğunu anlamıyor muyuz?"- H. C. Yalçın.

VANA

Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet, valf.

VAHA

Çöllerde çoğu kez yüze çıkan yer altı sularının yarattığı tarım veya yerleşme bölgesi.