Başında v olan 12 harfli 18 kelime var. V harfi ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde v harfi olan kelimeler listesine ya da sonu v harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Kelimelerin anlamlarını öğrenmek için TDK web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

VAHVAHLANMAK

 1. [-e] Acınmak, yakınmak
  • "Bu anlayışsızlığa ve bu vatan hainlerine vahvahlanır, acır gibiydiler." (Tarık Buğra)

VARYETECİLİK

 1. [isim] Varyetecinin yaptığı iş

VASITASIZLIK

 1. [isim] Vasıtasız olma durumu
  • "Anadolu, yaradılış günlerinin ilk çağlarındaki yolsuzluk, haraplık ve vasıtasızlık içindeydi." (Halide Edip Adıvar)

VAHDETİVÜCUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Varlık birliği

VEKİLHARÇLIK

 1. [isim] Vekilharç olma durumu
 2. Vekilharç makamı
  • "Şu parayı al da ben vekilharçlıktan isterim." (Abdülhak Şinasi Hisar)

VAZİFESİZLİK

 1. [isim] Vazifesiz olma durumu

VİYOLONSELCİ

 1. [isim] Viyolonsel yapan veya satan kimse
 2. Viyolonsel çalan sanatçı, viyolonselist

VARSILLAŞMAK

 1. [nsz] Zengin duruma gelmek

VAZELİNLEMEK

 1. [-i] Vazelin sürmek

VEZİRPARMAĞI

 1. [isim] Bir tür hamur tatlısı

VERNİKLENMEK

 1. [nsz] Vernikleme işi yapılmak, vernik sürülmek

VAKANÜVİSLİK

 1. [isim] Vakanüvisin görevi
  • "Vakanüvislik gibi tanık olunan konuları yazma diye bir çalışma alanı var." (Melih Cevdet Anday)

VURDUMDUYMAZ

 1. [sıfat] Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
  • "... ne saygısız, ne vurdumduymaz misafirdi bunlar..." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

VAROLUŞÇULUK

 1. [isim] Varoluşun özden önce geldiğini ve özü sürekli olarak yarattığını ileri süren öğreti, egzistansiyalizm

VETERİNERLİK

 1. [isim] Veteriner olma durumu veya veterinerin işi, baytarlık

VARDABANDIRA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Özellikle savaş gemilerinde işaret alıp vermekte usta er

VAKTİKERAHET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kerahet vakti

VİCDANSIZLIK

 1. [isim] Vicdansız olma durumu
 2. Vicdansızca davranış

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü