Başında v olan 11 harfli 38 kelime var. V harfi ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde v harfi olan kelimeler listesine ya da sonu v harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Kelimelerin anlamlarını öğrenmek için TDK web sitesini ziyaret edebilirsiniz. ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

VASİYETNAME

Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge, vasiyet: "Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir."- Anayasa.

VİCDANSIZCA


1 . Vicdansıza yakışan: "Siz bugüne kadar zevcenizin vicdansızca ve aleni hıyanetine, edepsizliğine tahammül ettiniz."- H. R. Gürpınar.
2 . zarf (vicdansı'zca) Vicdansız bir biçimde, vicdansızcasına.

VAPURDUMANI


1 . Koyu gri renk, füme.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Fakat bu akşam vapurdumanı gözlüğü altında parlak ve faal duran gözleri sanki biraz gölgelenmiş, daha ziyade koyulaşmıştı."- Ö. Seyfettin.

VARLIKBİLİM

Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles'in "ilk felsefe" adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, °ontoloji Varlıkbilim, var olanın varlığı ve genel var olma ilkeleri üzerine 17. yüzyıldan beri kullanılan bir kavramdı

VERİŞTİRMEK


1 . Çok fazla söylemek.
2 . İyice çıkışmak, ağzına geleni söylemek: "Bir biçimine getirip benimle Samim'e de veriştiriyormuş."- S. Birsel.

VAKVAKLAMAK

Ördek "vak vak" diye ses çıkararak bağırmak: "Küstah gencin sesini taklit ederek tıpkı bir ördek gibi vakvakladı."- Ö. Seyfettin.

VAHŞİLEŞMEK

Yabanileşmek, vahşi duruma gelmek: "Vahşileşen kent boyutları, orada yaşayan şehirli insanı aşağılıyor, küçültüyor."- A. Boysan.

VURGUNCULUK

İleride meydana gelebilecek fiyat dalgalanmalarından yararlanarak haksız kazanç sağlama, alaverecilik, ihtikâr, spekülasyon.

VENÜSÇARIĞI

Salepgillerden, esmer kırmızımtırak renkte olan çiçekleri çarığa benzeyen güzel bir süs bitkisi (Ceypripedium calceolus).

VAZGEÇİLMEK

Vazgeçme işi yapılmak, feragat edilmek: "Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır."- Anayasa.

VATANDAŞLIK

Yurttaşlık: "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür."- Anayasa.

VEZNEDARLIK


1 . Veznedarın görevi.
2 . Banka, büro vb. kuruluşlarda veznenin bulunduğu yer.

VEKALETNAME

Bir kimsenin vekil olduğunu bildiren noterlikçe onaylanmış belge.

VARSAYILMAK

Bir şeyin var olduğu kabul edilmek, farz olunmak.

VARSAYIMSAL

Bir varsayıma dayanan, farazi, hipotetik.

VUZUHSUZLUK

Vuzuhsuz olma durumu, belirsizlik.

VURGULANMAK

Vurgulanmak eylemi yapılmak.

VARAKLANMAK

Varaklama işine konu olmak.

VİYAKLATMAK

Viyaklamasına neden olmak.

VURDURULMAK

Vurdurmak eylemi yapılmak.