VIZILDANIŞ (TDK)

Vızıldanmak eylemi ya da biçimi.

Vızıldanış kelimesi baş harfi V son harfi Ş olan bir kelime. Başında V sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi I , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Ş . Başı V sonu Ş olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

VIZILDANMAK Nedir?

Yakınmak, sızlanmak.

A D I I I L N V Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Dışınlı,

6 Harfli Kelimeler

Alındı, Alınış, Anılış, Anızlı, Işınlı,

5 Harfli Kelimeler

Andız, Aşılı, Azılı, Dalış, Dalız, Danış, Nazlı, Şanlı, Vanlı, Zanlı,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adlı, Aldı, Alın, Alış, Anız, Azış, Işıl, Işın,

3 Harfli Kelimeler

Anı, Aşı, Azı, Dal, Dav, Daz, Dış, Lan, Lav, Laz, Nal, Naz, Şad, Şal, Şan, Şaz, Van, Vaz, Vın, Vız, Zan,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, An, Aş, Av, Az, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.