VICIRDAYIŞ (TDK)

Vıcırdamak eylemi ya da biçimi.

Vıcırdayış kelimesi baş harfi V son harfi Ş olan bir kelime. Başında V sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi I , üçüncü harfi C , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Ş . Başı V sonu Ş olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

VICIRDAMAK Nedir?


1 . Serçe gibi kuşlar ötmek.
2 . Böcek kıvıl kıvıl oynaşmak, hareket etmek: "İçeride aynanın önünde kavanozda vıcırdayan sülük sürüsünü seyredersiniz."- R. H. Karay.

A C D I I I R V Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Caydırış,

7 Harfli Kelimeler

Ayırıcı,

6 Harfli Kelimeler

Acıyış, Ayırış, Dışarı, Şıracı, Yarıcı,

5 Harfli Kelimeler

Arıcı, Aşıcı, Aşırı, Ayıcı, Cayış, Varış, Yarış,

4 Harfli Kelimeler

Adcı, Arış, Avcı, Ayrı, Cadı, Cıda, Cıva, Darı, Dayı, Şıra, Yarı, Yıva,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Arı, Arş, Aşı, Ayı, Car, Dar, Dav, Dış, Ira, Ray, Şad, Var, Vay, Yad, Yar, Yaş, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ar, Aş, Av, Ay, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.