VICIRDAMAK (TDK)


1 . Serçe gibi kuşlar ötmek.
2 . Böcek kıvıl kıvıl oynaşmak, hareket etmek: "İçeride aynanın önünde kavanozda vıcırdayan sülük sürüsünü seyredersiniz."- R. H. Karay.

Vıcırdamak kelimesi baş harfi V son harfi K olan bir kelime. Başında V sonunda K olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi I , üçüncü harfi C , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı V sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNA Nedir?


1 . Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı cam, gözgü, mirat: "Ben onun aynada saçlarına değil, bana baktığını gene aynadan görüyordum."- T. Buğra.
2 . Karagöz oyununda perde.
3 . Doğramacılık ve yapıcılıkta çerçeve içine geçirilen tahta veya taş levha: "Kapı kanadının aynası. Çeşmenin aynası."- .
4 . Atların diz kapağı.
5 . sıfat, argo İyi bir durumda, yolunda: "İşimiz ayna."- .
6 . mecaz Bir olayı, bir durumu yansıtan, göz önünde canlandıran olay, durum, şey: "Bir ülkenin sanat ve kültür hayatı bir bakıma o ülkenin uygarlık aynasıdır."- H. Taner.
7 . denizcilik Küreğin yassı uç bölümü.
8 . denizcilik Gemilerde işaretçi erlerin kullandığı dürbün.
9 . denizcilik Akıntı ve anaforun birleştiği yerde oluşan su burgacı.

BÖCEK Nedir?


1 . Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere.
2 . Istakoza benzer, uzunluğu 30-
40 cm kadar olan, sarı renkli, kısa kıskaçlı, yenilen bir deniz hayvanı.
3 . halk ağzında Kelebek, kurt ve tırtılın dışında kalan küçük hayvancıklar: "Artık onun yalnızca bir böcek ısırığı olduğunu düşünüyordum."- O. Pamuk.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KAVANOZ Nedir?

Plastik, cam vb. maddelerden yapılmış ağzı geniş, çeşitli boylarda kap: "Gül ağaçlarının dibini akşamdan beyaz kavanozlara koyar, içine yüzüklerimizi, yüksüklerimizi atar, ertesi sabah güneş doğarken mâni söyleyerek tekrar çıkarırdık."- Ö. Seyfettin.

KIVIL Nedir?

Kıvılcım.

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

OYNAŞ Nedir?

Aralarında toplumca hoş karşılanmayan ilişkiler bulunan kadın veya erkekten her biri: "Bu da öğretmen gibi; gözü işte, aklı oynaşta!"- M. Ş. Esendal.

OYNAŞMA Nedir?

Oynaşmak işi.

OYNAŞMAK Nedir?


1 . Birbiriyle oynamak: "Kardeşleri ile oynaşıyor, güreşiyor ve onları yeniyordu."- A. H. Müftüoğlu.
2 . Karşılıklı sevişmek, âşıktaşlık etmek: "Bu anlarda, en güzel bildiği birisiyle oynaşmak bile zevksizdir."- S. F. Abasıyanık.

ÖTME Nedir?

Ötmek işi.

ÖTMEK Nedir?


1 - (Kuş ve böcekler için) Değişik tonda ses çıkarmak.
2 - (Üfleme çalgıların) Sesi çıkmak.
3 - Yankı ya da yankılı ses vermek.
4 - Anlamsız, boş konuşmak.
5 - (Sarhoş) Kusmak.

SERÇE Nedir?

Serçegillerden, insanlara yakın yerlerde yaşayan, kışın göçmeyen, koyu boz renkli, ötücü küçük bir kuş (Passer domesticus).

SÜLÜK Nedir?


1 - Sülüklerin örnek asalak hayvanı (Hirudo).
2 - Sülüklerden, tatlı sularda yaşayan, vücudunda yirmi iki sindirim kesesi olduğu için bir kezde, ağırlığının sekiz katı kan emebilen, halk arasında kimi kan hastalıklarının sağaltımında yararlanılan hayvan (Hirudo medicinalis).
3 - Kimi tırmanıcı bitkilerin bir desteğe tırmanmasını sağlayan uzantı, asmabıyığı.

SÜRÜ Nedir?


1 . Evcil hayvanlar topluluğu: "Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu."- R. H. Karay.
2 . Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü.
3 . Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.
4 . mecaz Yönlendirilebilen insan topluluğu: "Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler."- H. E. Adıvar.

A A C D I I K M R V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Vıcırdamak,

9 Harfli Kelimeler

Vıcırdama,

8 Harfli Kelimeler

Damarcık,

7 Harfli Kelimeler

Adamcık, Cıvadra, Cıvımak, Daracık, Kırmacı, Kıvırma, Kıvrama, Markacı, Mavracı, Vardacı,

6 Harfli Kelimeler

Acıkma, Acımak, Acımık, Acırak, Adacık, Akdarı, Akımcı, Arıcak, Cırmık, Cıvıma, Cıvmak, Damacı, Davacı, Iramak, Kamacı, Karacı, Karıma, Kavram, Kıvrım, Rakıcı, Varmak,

5 Harfli Kelimeler

Acıma, Adamı, Akıcı, Akvam, Aracı, Ardak, Arıcı, Cıdak, Cıvık, Cıvma, Damak, Damar, Darca, Davar, Drama, Irama, Irmak, Kadar, Karma, Kavmı, Kırca, Kırcı, Kırım, Kırma, Kıvam, Macar, Marda, Marka, Mavra, Mıcır, Rakam, Rakım, Ramak, Vakar, Vakıa, Varak, Varda, Varma, Vıcık,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Adak, Adam, Adcı, Adım, Akar, Akım, Akma, Akva, Amca, Arak, Arda, Arık, Arka, Arma, Avam, Avar, Avcı, Cadı, Caka, Cıda, Cıva, Dama, Dara, Darı, Dava, Dram, Irak, Kadı, Kama, Kara, Karı, Mark, Raca, Rakı, Vaka,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ada, Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Cam, Car, Cık, Dam, Dar, Dav, Ira, Irk, Kam, Kar, Kav, Kır, Ram, Var,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, Ar, Av, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.