UZUNKAFALI (TDK)

Kafatasının ön art ekseni, yan eksenine göre uzun olan (kimse), °dolikosefal.

Uzunkafalı kelimesi baş harfi U son harfi I olan bir kelime. Başında U sonunda I olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Z , üçüncü harfi U , dördüncü harfi N , beşinci harfi K , altıncı harfi A , yedinci harfi F , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I . Başı U sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EKSEN Nedir?


1 . Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver: "Politikacıların kendilerini evrenin ekseni saymamaları gereğini anlamaları için..."- H. Taner.
2 . matematik Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru.
3 . Dingil.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

KAFA Nedir?


1 . İnsan başı, ser.
2 . Hayvanlarda genellikle ağız, göz, burun, kulak vb. organların bulunduğu vücudun en ön bölümü.
3 . Çocuk oyunlarında kullanılan zıpzıp taşının veya cevizin büyük boyu.
4 . Mekanik bir bütünün parçası: "Distribütör kafası."- .
5 . mecaz Kavrama ve anlama yeteneği, zekâ, zihin, bellek: "Kafasının faaliyetini fikirden ziyade işe vermiş."- Y. K. Beyatlı.
6 . mecaz Görüş ve inançların etkisi altında beliren düşünme ve yargılama yolu, zihniyet: "Kalbi ve kafasıyla daima yeni, daima genç kaldı."- Y. Z. Ortaç.

KAFATASI Nedir?

İnsanda ve omurgalılarda içinde beyin bulunan, başın kemik bölümü.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

A A F I K L N U U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Analık, Kafalı, Kazalı, Ufaklı,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Alkan, Analı, Anlak, Anlık, Anzak, Azlık, Falan, Fauna, Fazıl, Fazla, Kalan, Kalfa, Kalın, Kanal, Kanlı, Kazan, Kazıl, Kızan, Kulun, Lafız, Nakız, Nazal, Nazlı, Ukala, Unluk, Uzluk, Zanka, Zanlı,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Alaz, Alfa, Alık, Alın, Anal, Anık, Anız, Anka, Azık, Faal, Faul, Kafa, Kala, Kana, Kanı, Kaza, Kazı, Kına, Klan, Kula, Kulu, Kuzu, Laka, Laza, Ufak, Ufuk, Uful, Ulak, Ulan, Uzak, Uzun, Zaaf, Zınk, Zula,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Ana, Anı, Aza, Azı, Fak, Fal, Fan, Faz, Flu, Ful, Kal, Kan, Kaz, Kıl, Kın, Kız, Kul, Kuz, Laf, Lak, Lan, Laz, Nal, Naz, Ula, Ulu, Zan,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, An, Az, Fa, La, Uf, Un, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.