UZLAŞTIRMAK (TDK)

Uzlaşmalarını sağlamak: "Onlar da iki tarafı uzlaştırmak için son defa arabuluculuğa koşuyorlardı."- A. N. Karacan.

Uzlaştırmak kelimesi baş harfi U son harfi K olan bir kelime. Başında U sonunda K olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Z , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı U sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARABULUCU Nedir?

Uzlaştıran kimse, uzlaştırıcı.

DEFA Nedir?

Kez, kere: "İlk defa bu fikir, bir fikir olmaktan çıktı."- Y. K. Beyatlı.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARACA Nedir?

Rengi karaya yakın olan, esmer.

KOŞU Nedir?


1 . Koşarak yapılan yarış.
2 . At yarışı: "Koşuların sonuçlarından başka bir şey düşünmesini engelleyen bir hastalığa dönüşmüş."- N. Cumalı.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAF Nedir?


1 . Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay.
2 . Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner.
4 . İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri: "Karşı tarafın adamları."- .
5 . Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi: "Baba tarafı zengin."- .
6 . Bir şeyin belli bölümü, kısmı: "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."- .

UZLAŞMA Nedir?

Uzlaşmak durumu, uyuşma II, uzlaşı, uzlaşım, mutabakat, konsensüs: "Yoksa mutlu bir şansla bir uzlaşma olacak, bu da yumuşak bir tasfiyeye imkân bırakacak mıydı?"- T. Buğra.

UZLAŞTIRMAK Nedir?

Uzlaşmalarını sağlamak: "Onlar da iki tarafı uzlaştırmak için son defa arabuluculuğa koşuyorlardı."- A. N. Karacan.

A A I K L M R T U Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Uzlaştırmak,

10 Harfli Kelimeler

Ulaştırmak, Uzlaştırma,

9 Harfli Kelimeler

Kurtlaşma, Kuşatılma, Ulaştırma, Uzatılmak, Zırlatmak, Zıtlaşmak,

8 Harfli Kelimeler

Altmışar, Aşırtmak, Aştırmak, Kırlaşma, Kırtlama, Kışlatma, Kıtlaşma, Kızartma, Marazlık, Maşatlık, Matruşka, Şırlamak, Şutlamak, Taşırmak, Turlamak, Tuşlamak, Tuzlamak, Urlaşmak, Uzatılma, Uzatmalı, Uzlaşmak, Zırlamak, Zırlatma, Zıtlaşma,

7 Harfli Kelimeler

Akışmaz, Aktarım, Aktarış, Alışmak, Almaşık, Altışar, Arıtmak, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atılmak, Atışmak, Azatlık, Azışmak, Azıtmak, Karaltı, Karılma, Karışma, Kaşarlı, Katılma, Katışma, Katmalı, Kazılma, Kazıtma, Kazurat, Kışlama, Kıtlama, Kızarma, Kumaşlı, Kuşatma, Kutlama, Marazlı, Markalı, Maruzat, Maşalık, Mazurka, Muratlı, Mutlaka, Rakamlı,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtma, Alaşım, Alışma, Altmış, Amalık, Araklı, Aralık, Aratış, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Aşılma, Aşırma, Atalık, Atılma, Atışma, Azalış, Azatlı, Azışma, Azıtma, Iklama, Iramak, Irktaş, Kamalı, Karalı, Karıma, Karşıt, Kartal, Kartlı, Kartuş, Kaşıma, Kazalı, Kazıma, Kıraat, Kumalı, Kumral, Kuralı, Kurama,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akmaz, Akşam, Aktar, Aktaş, Alarm, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Altız, Arıza, Arkıt, Armut, Armuz, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşlık, Aşmak, Atmak, Atmık, Azlık, Azmak, Iltar, Irama, Irmak, Itlak, Kalım, Kalış, Kalıt, Kalma, Kamış, Karış, Karlı, Karma, Karşı, Kaşar,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Akur, Akut, Alaz, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Amut, Arak, Araz, Arık, Arış, Arız, Arka, Arlı, Arma, Artı, Aruz, Arzu, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Arz, Aşı, Aşk, Ata, Aut, Aza, Azı, Ira, Irk, Irz, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kaz, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Kız, Kul, Kum, Kur, Kuş, Kut, Kuz, Lak, Lam, Laz,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, Az, La, Ra, Şu, Ta, Tu, Ur, Ut, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.