UZLAŞMACILIK (TDK)

Çıkarlarından, düşüncelerinden ödünler vererek uzlaşma sağlama siyaseti.

Uzlaşmacılık kelimesi baş harfi U son harfi K olan bir kelime. Başında U sonunda K olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Z , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ş , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı U sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

DÜŞÜNCEL Nedir?


1 . Gerçekte olmayıp yalnızca düşüncede, tasarım içinde var olan.
2 . Yalnız düşünce ile kavranabilen.

ÖDÜN Nedir?

Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek ya da savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, °ivaz, °taviz.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SİYA Nedir?

Kürekleri tersine kullanarak sandalı geriye yürütme.

SİYASET Nedir?


1 - Politika.
2 - Çıkar sağlamak amacıyla yapılan kurnazca davranış.

UZLAŞMA Nedir?

Uzlaşmak durumu, uyuşma II, uzlaşı, uzlaşım, mutabakat, konsensüs: "Yoksa mutlu bir şansla bir uzlaşma olacak, bu da yumuşak bir tasfiyeye imkân bırakacak mıydı?"- T. Buğra.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

A A C I I K L L M U Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Uzlaşmacılık,

11 Harfli Kelimeler

Cılızlaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Cılızlaşma, Kızıllaşma, Uzlaşılmak,

9 Harfli Kelimeler

Alışılmak, Cılklaşma, Ilıklaşma, Lamacılık, Maşacılık, Ulaşılmak, Uzlaşılma, Uzlaşmacı, Uzlaşmalı,

8 Harfli Kelimeler

Acıkılma, Akıllıca, Akışmalı, Alışılma, Almazlık, Cızlamak, Işıklama, Işılamak, Kullaşma, Lazımlık, Malcılık, Ulaşılma, Uzlaşıcı, Uzlaşmak,

7 Harfli Kelimeler

Akışmaz, Akşamcı, Alışmak, Almaşık, Almaşlı, Amcalık, Aşılmak, Azışmak, Cızlama, Işılama, Kalımlı, Kalmalı, Kamışlı, Kazılış, Kazılma, Kazmacı, Kışlama, Kızılca, Kızılma, Kızışma, Kızmaca, Kumaşlı, Maşalık, Mazılık, Muallak, Ulaşmak, Uzlaşım, Uzlaşma,

6 Harfli Kelimeler

Acıkış, Acıklı, Acıkma, Acılık, Acımak, Acımık, Akılcı, Akıllı, Akımcı, Akışlı, Akışma, Alaşım, Alımcı, Alımlı, Alışık, Alışkı, Alışma, Amalık, Aşıklı, Aşılma, Azalış, Azıcık, Azıklı, Azışma, Cakalı, Camlık, Cızlam, Iklama, Ilıcak, Ilımak, Işılak, Işımak, Kalıcı, Kamacı, Kamalı, Kaşıma, Kazalı, Kazıcı, Kazıma, Kılcal,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Acıma, Akıcı, Akmaz, Akşam, Alıcı, Alkım, Alkış, Allık, Almak, Almaş, Aşıcı, Aşılı, Aşlık, Aşmak, Azılı, Azlık, Azmak, Camız, Camlı, Cazlı, Cılız, Cızık, Ilıca, Ilıma, Işıma, Kalcı, Kalım, Kalış, Kalma, Kamış, Kaşlı, Kazıl, Kazım, Kazma, Kılış, Kıllı, Kılma, Kımıl, Kımız,

4 Harfli Kelimeler

Acul, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alaz, Alık, Alım, Alış, Allı, Alma, Amal, Amca, Aşık, Aşım, Aşma, Azca, Azık, Azış, Azma, Caka, Cılk, Cuma, Ilık, Ilım, Işık, Işıl, Işkı, Kala, Kama, Kamu, Kaza, Kazı, Kula, Kuma, Laka, Lala, Lama, Laza,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ala, Ama, Aşı, Aşk, Aza, Azı, Cam, Caz, Cık, Cız, Cuk, Kal, Kam, Kaş, Kaz, Kıl, Kış, Kız, Kul, Kum, Kuş, Kuz, Lak, Lal, Lam, Laz, Mal, Maş, Muş, Muz, Şak, Şal, Şaz, Şık, Şua, Uca, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Aş, Az, La, Şu, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.