UZAYSAL (TDK)

Uzayla ilgili, uzaya özgü olan.

Uzaysal kelimesi baş harfi U son harfi L olan bir kelime. Başında U sonunda L olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Z , üçüncü harfi A , dördüncü harfi Y , beşinci harfi S , altıncı harfi A , yedinci harfi L . Başı U sonu L olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZGÜ Nedir?

Birine, bir şeye ait olan, belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, öze, has, mahsus: "Hepsi de halis sporculara özgü sevimli bir çocukluk ve candanlık içinde kocamışlardı."- H. Taner.

UZAY Nedir?


1 . Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân.
2 . Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk.

A A L S U Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Salya, Uysal, Yalaz, Yasal,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Alaz, Asal, Asla, Asya, Ayal, Ayaz, Ayla, Laza, Sala, Saya, Sual, Uzay, Yasa, Zula,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Asa, Aya, Aza, Laz, Sal, Say, Saz, Ula, Yal, Yas, Yaz,

2 Harfli Kelimeler

Al, As, Ay, Az, La, Su, Us, Uz, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.