UZAYBİLİMCİ (TDK)

Evrenbilimle ilgilenen kimse.

Uzaybilimci kelimesi baş harfi U son harfi İ olan bir kelime. Başında U sonunda İ olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Z , üçüncü harfi A , dördüncü harfi Y , beşinci harfi B , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı U sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EVRE Nedir?

Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

EVREN Nedir?


1 . Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.
2 . Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar: "Yemeyi, içmeyi, konuşmayı, düşmanlarımı, dostlarımı, orta malı hislerimi ve evreni unuttum."- R. H. Karay.
3 . halk ağzında Büyük yılan.
4 . mecaz Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam: "Kendi evrenine dalmış olan Halim, ürkerek sıçradı, bir adım geriye attı."- A. İlhan.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

A B C L M U Y Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bilimci,

6 Harfli Kelimeler

Azimli, Bilici, İyicil,

5 Harfli Kelimeler

Abuli, Bilim, Bulma, Buyma, Buzla, Cumba, İbzal, İcmal, İlbay, İlzam, Miyaz, Uymaz, Zalim,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Acil, Aciz, Acul, Alim, Amil, Azil, Azim, Bayi, Bili, Blum, Bluz, Buca, Bula, Caiz, Cali, Cami, Cila, Cima, Cuma, İcaz, İcma, İlam, İlca, İlim, İmal, İmla, İmza, İzam, İzci, Mail, Mali, Mayi, Mazi, Miza, Ulam, Uyma, Uzam, Uzay, Yuma,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Abu, Ali, Bal, Bay, Baz, Biz, Bul, Buz, Cam, Caz, Cim, İla, İma, İyi, Lam, Laz, Lim, Mai, Mal, Mil, Muz, Uca, Ula, Yal, Yaz, Zam, Zil, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Am, Ay, Az, Bu, İl, İm, İz, La, Mi, Uz, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.