UZAKLAŞTIRMA (TDK)

Uzaklaştırmak işi: "Okuldan uzaklaştırma cezasının da bir anlamı kalmamıştı artık benim için."- Ö. Seyfettin.

Uzaklaştırma kelimesi baş harfi U son harfi A olan bir kelime. Başında U sonunda A olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Z , üçüncü harfi A , dördüncü harfi K , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi R , onbirinci harfi M , onikinci harfi A . Başı U sonu A olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ARTIK Nedir?


1 . Bir şey harcandıktan sonra artan bölümü: "Kumaş artığı."- .
2 . Kalan veya artan bölüm: "Yemek artığı."- .
3 . sıfat İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan.
4 . sıfat Daha çok, daha fazla.
5 . zarf (a'rtık) Bundan böyle, sonra, daha, yeter: "Artık onlar en lüks gazino ve barlara gidiyorlar, gecelerini oralarda geçiriyorlardı."- T. Buğra.
6 . müzik Büyük ve tam aralıkların yarım ses artmış hâli.

CEZA Nedir?


1 . Uygunsuz davranışlarda bulunanlara uygulanan üzüntü, sıkıntı, acı verici işlem veya yaptırım.
2 . hukuk Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına, onuruna karşı yasaların öngördüğü yaptırım: "... kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz."- Anayasa.

KALMA Nedir?


1 . Kalmak işi: "Asıl derdi, tumturaklı sözler, bitimsiz tartışmalarla gözünü boyayıp birazcık yanında kalmamı sağlamak."- T. Uyar.
2 . sıfat Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan: "Annemden kalma bir evim vardı. Onu rehine koyarak bir ev tuttuk"- Ö. Seyfettin.

UZAKLAŞTIRMA Nedir?

Uzaklaştırmak işi: "Okuldan uzaklaştırma cezasının da bir anlamı kalmamıştı artık benim için."- Ö. Seyfettin.

UZAKLAŞTIRMAK Nedir?


1 . Uzağa götürmek: "Seni filan yere elçi göndermeye hatta seni bir müddet buradan uzaklaştırmaya karar verdik."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Çıkarmak, ayırmak: "Apaçık bir yalanla kızı yanından uzaklaştırıyordu."- H. R. Gürpınar.
3 . mecaz Yabancılaştırmak, ilgisiz bırakmak: "Sen onu bozmak, işten uzaklaştırmak, züppeleştirmek için bilmezlikle elinden geleni yaptın."- M. Ş. Esendal.

A A A I K L M R T U Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Uzaklaştırma,

11 Harfli Kelimeler

Uzlaştırmak,

10 Harfli Kelimeler

Aklaştırma, Arzulatmak, Karşıtlama, Katırlaşma, Tazılaşmak, Tıraşlamak, Tırkazlama, Ulaştırmak, Uzlaştırma,

9 Harfli Kelimeler

Akşamları, Aktarılma, Aktarmalı, Aratılmak, Arıklaşma, Arıklatma, Arılaşmak, Artıklama, Arzulamak, Arzulatma, Aşılatmak, Iraklaşma, Karılaşma, Karışlama, Karşılama, Kartlaşma, Katılaşma, Kurtlaşma, Kuşatılma, Mukataalı, Şartlamak, Tazılaşma, Tıraşlama, Turalamak, Tuzaklama, Ulaştırma, Uzaklaşma, Uzatılmak, Zırlatmak, Zıtlaşmak,

8 Harfli Kelimeler

Alaturka, Altmışar, Aralıkta, Aratılma, Arıklama, Arılamak, Arılaşma, Arzulama, Aşılamak, Aşılatma, Aşırtmak, Aştırmak, Atkılama, Azaltmak, Iralamak, Kartalma, Kırlaşma, Kırtlama, Kışlatma, Kıtlaşma, Kızartma, Makaralı, Marazlık, Maşatlık, Matruşka, Şaklatma, Şamatalı, Şarlamak, Şartlama, Şırlamak, Şutlamak, Taşırmak, Taşlamak, Turalama, Turlamak, Tuşlamak, Tuzlamak, Urlaşmak, Uzatılma, Uzatmalı,

7 Harfli Kelimeler

Akışmaz, Aklaşma, Aktarım, Aktarış, Aktarma, Alakart, Alarmak, Alışmak, Almaşık, Altışar, Aratmak, Arılama, Arıtmak, Arşıala, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atılmak, Atışmak, Atlamak, Azalmak, Azaltma, Azatlık, Azışmak, Azıtmak, Iralama, Kalamar, Karaltı, Karataş, Karılma, Karışma, Karlama, Karmaşa, Kaşarlı, Kaşlama, Katılma, Katışma,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtma, Aklama, Alarma, Alaşım, Alışma, Altmış, Amalık, Araklı, Aralık, Aramak, Aratış, Aratma, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Aşılma, Aşırma, Atalık, Atamak, Atılma, Atışma, Atlama, Azalış, Azalma, Azatlı, Azışma, Azıtma, Iklama, Iramak, Irktaş, Kamalı, Kamara, Karalı, Karama, Karıma, Karşıt, Kartal, Kartlı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akala, Akmaz, Akşam, Aktar, Aktaş, Alaka, Alarm, Alaza, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Altız, Araka, Arama, Arıza, Arkıt, Armut, Armuz, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşama, Aşlık, Aşmak, Atama, Atmak, Atmık, Azlık, Azmak, Iltar, Irama, Irmak, Itlak, Kalım, Kalış, Kalıt,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Akur, Akut, Alaz, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Amut, Arak, Araz, Arık, Arış, Arız, Arka, Arlı, Arma, Artı, Aruz, Arzu, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Arz, Aşı, Aşk, Ata, Aut, Aza, Azı, Ira, Irk, Irz, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kaz, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Kız, Kul, Kum, Kur, Kuş, Kut, Kuz, Lak, Lam, Laz,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, Az, La, Ra, Şu, Ta, Tu, Ur, Ut, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.