UYUZLUK (TDK)


1 . Uyuz olma durumu.
2 . mecaz Beceriksizlik, pısırıklık.
3 . mecaz Parasızlık.

Uyuzluk kelimesi baş harfi U son harfi K olan bir kelime. Başında U sonunda K olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Y , üçüncü harfi U , dördüncü harfi Z , beşinci harfi L , altıncı harfi U , yedinci harfi K . Başı U sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BECERİ Nedir?


1 . Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet.
2 . Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet.
3 . spor Vücudun, yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu.

BECERİKSİZ Nedir?


1 . Becerisi olmayan, usta olmayan: "O münasebetsiz ve beceriksiz adam, kısık bir sesle bütün gizli şeyleri anlattı."- A. Ş. Hisar.
2 . zarf Beceri göstermeden: "Etrafınızda mahcup, cüretsiz, beceriksiz dolaşır."- H. C. Yalçın.

BECERİKSİZLİK Nedir?

Beceriksiz olma durumu: "Kocaman bir bebek beceriksizliği ile annesine sarıldı."- Ö. Seyfettin.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

PARASIZ Nedir?


1 . Parası olmayan.
2 . Yoksul: "Parasız günlerinde canı binbir çeşit şeyler isteyerek ruhu ... yoksulluğun acısını binbir kere duyardı."- A. Ş. Hisar.
3 . Para verilmeden elde edilen, bedava: "İlköğretim ... devlet okullarında parasızdır."- Anayasa.
4 . zarf Para verilmeksizin, bedavadan, bedava.

PARASIZLIK Nedir?

Parasız olma durumu: "Artık hicretlerin, parasızlıkların, hastalıkların adi ve çirkin üzüntüleriyle titremeye razı değildi."- P. Safa.

PISIRIK Nedir?

Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz, girgin karşıtı: "Beceriksiz mi beceriksiz, pısırık mı pısırık! A, ne yapayım ben böyle erkeği!.."- A. Ş. Hisar.

PISIRIKLIK Nedir?

Pısırık olma durumu veya pısırıkça davranış: "Herkesten uzak duruşu, çekingenliğinden, pısırıklığından çok, birtakım sürtüşmelerden korunmak içindi."- N. Cumalı.

UYUZ Nedir?


1 . Uyuz böceğinin, üst derinin altına girerek yaptığı kaşındırıcı, bulaşıcı bir deri hastalığı.
2 . sıfat, tıp (***) Bu hastalığa tutulmuş olan: "Uyuz köpekler gibi ne arkadan geliyorsun?"- S. Birsel.
3 . mecaz Hareketli, canlı olmayan, uyuşuk, pısırık, miskin kimse: "Bu uyuz, can acısından bağıracaktı, ağzı açıldı; ama sesi çıkmadı."- M. Ş. Esendal.

K L U U U Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Uyuzluk,

6 Harfli Kelimeler

Kuzulu, Uykulu, Uyuzlu,

5 Harfli Kelimeler

Uyluk, Uzluk,

4 Harfli Kelimeler

Kulu, Kuyu, Kuzu, Uyku, Uyuz,

3 Harfli Kelimeler

Kul, Kuz, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.