UYUŞTURMAK (TDK)

Uyuşmasını sağlamak, hissedemez duruma getirmek: "Ruhumu serinletecek, beynimi uyuşturacak bir masal anlat!"- R. H. Karay. uyuşturmak (II) (-i, -le) Anlaşmalarını sağlamak.

Uyuşturmak kelimesi baş harfi U son harfi K olan bir kelime. Başında U sonunda K olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Y , üçüncü harfi U , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi T , altıncı harfi U , yedinci harfi R , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı U sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

HİSSE Nedir?


1 . Pay: "Noksansız bir çeyiz ve düğünle iyi bir ere verilen Zeynep'in hissesi ayrılmıştır."- T. Buğra.
2 . ekonomi Tutam (II).
3 . mecaz Bir olaydan çıkarılan ders.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

MASAL Nedir?


1 . Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür: "Masal olsun roman olsun, ikisi de anlatı sanatıdır."- N. Cumalı.
2 . mecaz Boş, boşuna söylenmiş söz: "Müttefikler karşı hücuma geçtikten sonra, milleti aynı masalla uyutmak olanaksızlaştı."- H. Taner.
3 . mecaz Değersiz, önemsiz şey: "Yaratıcı gücü kalmayan bir yazıcı bir masaldan başka nedir?"- H. E. Adıvar.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

SERİ Nedir?


1 - Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi2, sıra.
2 - Bir fabrika ya da atölyenin uzun bir süre aynı iş üzerinde çalıştığı üretim tipi.

SERİN Nedir?


1 . Az soğuk, ılık ile soğuk arası.
2 . Hoşa giden, hafif bir soğukluk veren: "... kuşluk vaktinin sıcağına rağmen bina loş ve serin."- R. H. Karay.

UYUŞMA Nedir?

Uyuşmak (I) işi. uyuşma (II) isim Uzlaşma: "... hayvanlar, bitkiler, böcekler, çocuklar doğa ile uyuşma içindedirler."- N. Cumalı.

A K M R T U U U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Uyuşturmak,

9 Harfli Kelimeler

Uyuşturma,

7 Harfli Kelimeler

Kurutma, Kurutuş, Kuruyuş, Uyuşmak, Uyutmak, Yumurta, Yumuşak,

6 Harfli Kelimeler

Akyurt, Kartuş, Kurmay, Kuruma, Kuşmar, Matruş, Tumşuk, Uyumak, Uyuşma, Uyuşuk, Uyuşum, Uyutma, Yumruk, Yutmak,

5 Harfli Kelimeler

Armut, Kumar, Kumaş, Kumru, Kuram, Kurma, Kurum, Kuruş, Kurut, Kurya, Kutur, Kuytu, Kuyum, Maktu, Maşuk, Murat, Muşta, Muştu, Turşu, Utmak, Uymak, Uyruk, Uyuma, Yakut, Yamuk, Yumak, Yumru, Yumuk, Yutak, Yutma, Yutum,

4 Harfli Kelimeler

Akur, Akut, Amut, Kamu, Kart, Kuma, Kura, Kurt, Kuru, Kutu, Kuut, Kuyu, Mark, Marş, Mart, Murt, Muta, Ruam, Şark, Şart, Şura, Şura, Şuur, Tamu, Tura, Umar, Umur, Umut, Uray, Uruk, Uşak, Utku, Utma, Uyak, Uyku, Uyma, Uyum, Uyur, Yuma, Yurt,

3 Harfli Kelimeler

Ark, Arş, Art, Aşk, Aut, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kay, Kum, Kur, Kuş, Kut, Maş, Mat, Muş, Mut, Ram, Ray, Rum, Şak, Şat, Şua, Şut, Tak, Tam, Tar, Taş, Tay, Tur, Tuş, Umu, Yak, Yar, Yaş, Yat,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, Aş, At, Ay, Ra, Şu, Ta, Tu, Ur, Ut, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.