UYLAMAK (TDK)

Üzerine çok düşmek üstelemek.

Uylamak kelimesi baş harfi U son harfi K olan bir kelime. Başında U sonunda K olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Y , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi K . Başı U sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜŞMEK Nedir?


1 - Yerçekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek.
2 - Durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak ya da dayanağını, dengesini yitirerek yukarıdan aşağıya inmek.
3 - Yere devrilmek, yere serilmek.
4 - Hava taşıtları kaza sonucu hızla yere inerek çarpmak.
5 - Vücuda bol gelen giysi aşağı kaymak.
6 - Yağmak.
7 - Vurmak, değmek, rastlamak.
8 - Vakti gelmeden (ölü) doğmak.
9 - Atlanmak, aradan çıkmak, eksik kalmak.
10 - Çıkarmak, eksiltmek. 1
1 - Bir zorunluk nedeniyle bulunduğu yerden ayrılmak, gitmek. 1
2 - Aşırı ilgi ya da sevgi göstermek. 1
3 - Uğramak, kapılmak. 1
4 - Yakışmak, uygun gelmek. 1
5 - Yakışık almak. 1
6 - Ödevi ya da yetkisi içinde bulunmak. 1
7 - Bulunmak. 1
8 - Biriyle yaşamak, çalışmak, birlikte olmak durumunda kalmak. 1
9 - Bir bölüşme sonunda payına ayrılmak.
20 - Kötü bir nedenle istenmeden bir yerde bulunmak. 2
1 - İşbaşından uzaklaşmak. 2
2 - Hızı, gücü, değeri azalmak. 2
3 - (Isı ve basınç için) Eksilmek, azalmak. 2
4 - Düşkünleşmek. 2
5 - Bir yere ansızın gelmek, damlamak, tesadüfen gelmek. 2
6 - Belirli zamana rastlamak. 2
7 - Fırsat çıkmak. 2
8 - Olmak, olumsuz bir duruma girmek. 2
9 - Savaşta savunulmaz duruma gelerek teslim olmak.
30 - Kimi deyimlerde yürümek, birlikte gelmek anlamlarında kullanılır. önüne, peşine, arkasına düşmek. 3
1 - Bayağılaşmak. 3
2 - Alışmak, müptela olmak.

ÜSTE Nedir?

Fazladan, ayrıca.

ÜSTEL Nedir?

Üstü olan.

ÜSTELEME Nedir?

Üstelemek işi, tekit: "Yahya Kemal abartmayı, üstelemeyi Doğuluların bir kusuru olarak görür."- S. Birsel.

ÜSTELEMEK Nedir?


1 . Bir düşünce veya istek üzerinde durmak, direnmek, ısrar etmek, tekit etmek: "Ahmet Kerim bu yeni tutumun sebebini mutlaka öğrenmek istedi ve o kadar üsteledi ki Samim cevap vermek zorunda kaldı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Hastalık yeniden ortaya çıkmak, depreşmek: "Sıtması üsteledi."- .
3 . (-i) Bir isteği, bir buyruğu tekrarlamak, tekit etmek.
4 . (-e) Bir şeyin üstüne eklenmek, katılmak, inzimam etmek: "Sıkıntıya bir de hastalık üsteleyince."- .

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

A A K L M U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Yalamuk,

6 Harfli Kelimeler

Ulamak,

5 Harfli Kelimeler

Almak, Aylak, Aymak, Kalay, Kalma, Kalya, Kayma, Kumla, Makul, Malak, Malya, Ukala, Ulama, Uymak, Yakma, Yalak, Yamak, Yamuk, Yumak,

4 Harfli Kelimeler

Akma, Alay, Alma, Amal, Ayak, Ayal, Ayla, Ayma, Kala, Kama, Kamu, Kaya, Kula, Kuma, Laka, Lama, Mala, Maya, Ulak, Ulam, Uyak, Uyma, Yaka, Yama, Yuma,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ama, Aya, Kal, Kam, Kay, Kul, Kum, Lak, Lam, Mal, Ula, Yak, Yal,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.