UYLAŞMAK (TDK)

Birbiriyle uyuşmak, uzlaşmak, anlaşmak.

Uylaşmak kelimesi baş harfi U son harfi K olan bir kelime. Başında U sonunda K olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Y , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ş , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı U sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAŞMA Nedir?


1 . Anlaşmak işi.
2 . Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon: "Kültür anlaşması."- .
3 . Sözleşme.

ANLAŞMAK Nedir?


1 . Düşünce, duygu, amaç bakımından birleşmek, antant kalmak: "Uyuşmazlığın her safhasında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir."- Anayasa.
2 . (-le) Sözleşmek, sözleşme imzalamak.

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

UYUŞMA Nedir?

Uyuşmak (I) işi. uyuşma (II) isim Uzlaşma: "... hayvanlar, bitkiler, böcekler, çocuklar doğa ile uyuşma içindedirler."- N. Cumalı.

UYUŞMAK Nedir?

Soğuk, basınç vb. yüzünden vücudun bir yerinde, duygu ve hareket geçici olarak azalmak: "Öğle yemeğinden sonra sinirlerim uyuştu, ufak bir uyku kestireyim, diye kompartımanımda uzandım."- A. Haşim. uyuşmak (II) (nsz, -le)
1 . Her konuda birbirine uymak, imtizaç etmek: "Oraya gidip yerleşmek, uyuşmak ve yaşamak gerekir."- H. Taner.
2 . (nsz) Bir iş, düşünce, görüş vb. üzerinde anlaşmaya varmak, uzlaşmak, mutabık kalmak: "Edirne dayanıp dururken biz İstanbul'da düşmanla pazarlık edeceğiz, uyuşacağız öyle mi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.

UZLAŞMA Nedir?

Uzlaşmak durumu, uyuşma II, uzlaşı, uzlaşım, mutabakat, konsensüs: "Yoksa mutlu bir şansla bir uzlaşma olacak, bu da yumuşak bir tasfiyeye imkân bırakacak mıydı?"- T. Buğra.

UZLAŞMAK Nedir?

Aralarındaki düşünce veya çıkar ayrılığını, karşılıklı ödünlerle kaldırarak uyuşmak, karşılıklı anlaşmak ve mutabık kalmak, antant kalmak: "O vakit politika ile mücerret ilmi birbiriyle gayet kolay uzlaşır şeyler sanıyordum."- R. N. Güntekin.

A A K L M U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Uylaşmak,

7 Harfli Kelimeler

Ulaşmak, Uylaşma, Yalamuk,

6 Harfli Kelimeler

Maşuka, Ulamak, Ulaşma, Yaşmak,

5 Harfli Kelimeler

Akşam, Almak, Almaş, Aşmak, Aylak, Aymak, Kalay, Kalma, Kalya, Kayma, Kayşa, Kumaş, Kumla, Makul, Malak, Malya, Maşuk, Şakul, Şalak, Şayak, Şayka, Ukala, Ulama, Uymak, Yakma, Yalak, Yamak, Yamuk, Yaşam, Yumak,

4 Harfli Kelimeler

Akma, Alay, Alma, Amal, Aşma, Ayak, Ayal, Ayaş, Ayla, Ayma, Kala, Kama, Kamu, Kaya, Kula, Kuma, Laka, Lama, Maaş, Mala, Maşa, Maya, Şaka, Şama, Ulak, Ulam, Ulaş, Uşak, Uyak, Uyma, Yaka, Yama, Yaşa, Yuma,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ama, Aşk, Aya, Kal, Kam, Kaş, Kay, Kul, Kum, Kuş, Lak, Lam, Mal, Maş, Muş, Şak, Şal, Şua, Ula, Yak, Yal, Yaş,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Aş, Ay, La, Şu, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.