UYGULAYIMSAL (TDK)

Bir sanat, bilim ya da uğraş dalında kullanılan yöntemlerle ilgili, uygulayımla ilgili.

Uygulayımsal kelimesi baş harfi U son harfi L olan bir kelime. Başında U sonunda L olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Y , üçüncü harfi G , dördüncü harfi U , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi Y , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi S , onbirinci harfi A , onikinci harfi L . Başı U sonu L olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

UYGULAYIM Nedir?


1 . Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, teknik.
2 . sıfat Bu uygulamaya ilişkin.
3 . Genel anlamda bir işin doğru yolu yordamı, yöntemi.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

A A G I L L M S U U Y Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Uygulamalı,

9 Harfli Kelimeler

Uygulayım,

8 Harfli Kelimeler

Uygulama,

7 Harfli Kelimeler

Mayasıl, Musalla, Sayılma, Ululama, Yayılma, Yıllama,

6 Harfli Kelimeler

Alaylı, Alaysı, Asılma, Asmalı, Asyalı, Ayılma, Galyum, Gamalı, Ilgama, Islama, Mayalı, Mualla, Sulama, Ulusal, Uyulma, Yamalı, Yasalı, Yaylım,

5 Harfli Kelimeler

Almus, Gamlı, Gayya, Malul, Malya, Masal, Mayıs, Muylu, Salam, Salgı, Sallı, Salma, Salya, Saygı, Sayım, Sayma, Sıyga, Ulama, Uluma, Uysal, Uyuma, Yalım, Yasal, Yaslı, Yasma, Yaygı, Yayım, Yayla, Yaylı, Yayma, Yılma,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Algı, Alım, Allı, Alma, Amal, Asal, Asıl, Asım, Asla, Asma, Asya, Ayal, Ayla, Aylı, Ayma, Gala, Gama, Lala, Lama, Mala, Masa, Maya, Sagu, Sala, Salı, Saya, Sayı, Sıla, Sıma, Sual, Sulu, Suma, Ulam, Ulum, Ulus, Uslu, Usul, Uyma, Uyum,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Ala, Alg, Ama, Asa, Ası, Aya, Ayı, Gam, Lal, Lam, Mal, Mas, Sal, Sam, Say, Ula, Ulu, Umu, Yal, Yas, Yay, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, As, Ay, La, Su, Us, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.