Uygulanabilirlik

  1. [isim] Yapılabilirlik

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Uygulanabilirlik kelimesi baş harfi u son harfi k olan bir kelime.Başında u sonunda k olan kelimenin birinci harfi u , ikinci harfi y , üçüncü harfi g , dördüncü harfi u , beşinci harfi l , altıncı harfi a , yedinci harfi n , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi b , onuncu harfi i , onbirinci harfi l , onikinci harfi i , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi i , Başı u sonu k olan 16 harfli kelime.