UYGARLAŞTIRMAK (TDK)

uygarlaşmasını sağlamak, uygar duruma getirmek.

Uygarlaştırmak kelimesi baş harfi U son harfi K olan bir kelime. Başında U sonunda K olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Y , üçüncü harfi G , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi K . Başı U sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

UYGAR Nedir?


1 . Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medeni.
2 . Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (kimse): "Ona layık, uygar bir eş olmak için bütün aklını seferber ettiği ortadadır."- H. Taner.

UYGARLAŞMA Nedir?

Uygar duruma gelme, medenileşme, temeddün.

A A A G I K L M R R T U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Uygarlaşmak, Yaklaştırma, Yaraştırmak, Yargılatmak,

10 Harfli Kelimeler

Aklaştırma, Araştırmak, Ayartılmak, Ayrılaşmak, Karartılma, Kargışlama, Karşıtlama, Katırlaşma, Kurtarılma, Tıraşlamak, Ulaştırmak, Uygarlaşma, Yaraştırma, Yaratılmak, Yargılamak, Yargılatma, Yarlıgamak,

9 Harfli Kelimeler

Akşamları, Aktarılma, Aktarmalı, Araştırma, Aratılmak, Arıklaşma, Arıklatma, Arılaşmak, Artıklama, Aşılatmak, Ayartılma, Ayıklatma, Ayılaşmak, Ayrılaşma, Gırtlamak, Iraklaşma, Irgalamak, Karalayış, Kargaşalı, Kargılama, Karılaşma, Karışlama, Karşılama, Kartlaşma, Katılaşma, Kayıtlama, Kurtlaşma, Kuşatılma, Mukataalı, Şartlamak, Tıraşlama, Turalamak, Ulaştırma, Uyarılmak, Uyarlamak, Yaratılma, Yargılama, Yarılamak, Yarlıgama, Yaşartmak,

8 Harfli Kelimeler

Agulamak, Alaturka, Altmışar, Aralıkta, Aratılma, Arıklama, Arılamak, Arılaşma, Artırmak, Aşılamak, Aşılatma, Aşırtmak, Aştırmak, Atkılama, Ayakaltı, Ayartmak, Ayıklama, Ayılaşma, Ayıltmak, Ayırtmak, Ayrılmak, Ayrışmak, Aytışmak, Gırtlama, Gurklama, Gurlamak, Iralamak, Irgalama, Karartma, Kartalma, Katlayış, Kayırtma, Kaytarış, Kaytarma, Kırlaşma, Kırtlama, Kışlatma, Kıtlaşma, Kurtarım, Kurtarış,

7 Harfli Kelimeler

Agulama, Akarlar, Aklaşma, Aktarım, Aktarış, Aktarma, Alakart, Alarmak, Alışmak, Almaşık, Altışar, Aratmak, Arılama, Arıtmak, Arşıala, Artırma, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atılmak, Atışmak, Atlamak, Atlayış, Ayaktaş, Ayartış, Ayartma, Ayılmak, Ayıltma, Ayırmak, Ayırtma, Aylamak, Ayrılma, Ayrışma, Aytışma, Gaklama, Gırtlak, Gurlama,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtma, Aklama, Akyurt, Alarga, Alarma, Alaşım, Alışma, Altmış, Amalık, Araklı, Aralık, Aramak, Aratış, Aratma, Arayış, Arılar, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Aşılma, Aşırma, Atalık, Atamak, Atılma, Atışma, Atlama, Ayaklı, Ayakta, Ayarlı, Ayartı, Ayıkma, Ayılma, Ayırma, Aylama, Galyum, Gamalı, Iklama, Ilgama,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akala, Akşam, Aktar, Aktaş, Alaka, Alarm, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Araka, Arama, Argıt, Arkıt, Armut, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşama, Aşlık, Aşmak, Atama, Atmak, Atmık, Aygır, Aygıt, Aylak, Aylık, Aymak, Ayrık, Ayrım, Ayrıt, Galat, Gamlı, Gayrı, Gayur, Gırla,

4 Harfli Kelimeler

Aguş, Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Akur, Akut, Alay, Algı, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Amut, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Artı, Arya, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı, Atma,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Aka, Akı, Ala, Alg, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Aut, Aya, Ayı, Gak, Gam, Gar, Gık, Gır, Gut, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kay, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Kul, Kum, Kur, Kuş,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, Ay, La, Ra, Şu, Ta, Tu, Ur, Ut, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.