UYGARLAŞTIRMA (TDK)

Uygarlaştırmak.

Uygarlaştırma kelimesi baş harfi U son harfi A olan bir kelime. Başında U sonunda A olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Y , üçüncü harfi G , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A . Başı U sonu A olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

UYGAR Nedir?


1 . Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medeni.
2 . Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (kimse): "Ona layık, uygar bir eş olmak için bütün aklını seferber ettiği ortadadır."- H. Taner.

UYGARLAŞTIRMA Nedir?

Uygarlaştırmak.

UYGARLAŞTIRMAK Nedir?

uygarlaşmasını sağlamak, uygar duruma getirmek.

A A A G I L M R R T U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Uygarlaşma, Yaraştırma, Yargılatma,

9 Harfli Kelimeler

Araştırma, Ayartılma, Ayrılaşma, Tıraşlama, Ulaştırma, Yaratılma, Yargılama, Yarlıgama,

8 Harfli Kelimeler

Altmışar, Aratılma, Arılaşma, Aşılatma, Ayılaşma, Gırtlama, Irgalama, Mugalata, Şamatalı, Şartlama, Turalama, Uyarılma, Uyarlama, Yarılama, Yarımşar, Yaşartma,

7 Harfli Kelimeler

Agulama, Altışar, Arılama, Arşıala, Artırma, Aşamalı, Aşılama, Aşırtma, Aştırma, Atlayış, Ayartış, Ayartma, Ayıltma, Ayırtma, Ayrılma, Ayrışma, Aytışma, Gurlama, Iralama, Malarya, Malatya, Muratlı, Şarlama, Şırlama, Şutlama, Tarayış, Tarumar, Taşırma, Taşlama, Taşralı, Taylama, Turlama, Tuşlama, Urlaşma, Uylaşım, Uylaşma, Yalatma, Yalıtma, Yararlı, Yaraşır,

6 Harfli Kelimeler

Alarga, Alarma, Alaşım, Alışma, Altmış, Aratış, Aratma, Arayış, Arılar, Arıtma, Armalı, Aşılma, Aşırma, Atılma, Atışma, Atlama, Ayarlı, Ayartı, Ayılma, Ayırma, Aylama, Galyum, Gamalı, Ilgama, Irgama, Maaşlı, Malaga, Maşala, Maşalı, Matara, Matruş, Mayalı, Şalgam, Şamalı, Şamata, Şartlı, Şuralı, Talyum, Taralı, Tarama,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Almaş, Arama, Argıt, Armut, Artım, Artış, Artma, Aşama, Atama, Aygır, Aygıt, Ayrım, Ayrıt, Galat, Gamlı, Gayrı, Gayur, Gırla, Guatr, Gulaş, Ilgar, Iltar, Irama, Irgat, Lagar, Lugar, Malya, Maral, Martı, Marul, Marya, Matla, Mırra, Murat, Muşta, Şamar, Şatır, Şuara, Talaş,

4 Harfli Kelimeler

Aguş, Alay, Algı, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Amut, Arış, Arlı, Arma, Artı, Arya, Aşar, Aşım, Aşıt, Aşma, Ataş, Atıl, Atım, Atış, Atlı, Atma, Ayal, Ayar, Ayaş, Ayıt, Ayla, Aylı, Ayma, Ayrı, Gala, Gama, Gayr, Gırt, Gram, Guşa, Lama, Lata,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Ala, Alg, Alt, Ama, Ara, Arı, Arş, Art, Aşı, Ata, Aut, Aya, Ayı, Gam, Gar, Gır, Gut, Ira, Lam, Mal, Maş, Mat, Muş, Mut, Ram, Ray, Rum, Şal, Şat, Şua, Şut, Tal, Tam, Tar, Taş, Tay, Tır, Tul, Tur,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, Aş, At, Ay, La, Ra, Şu, Ta, Tu, Ur, Ut, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.