UYGARLAŞMA (TDK)

Uygar duruma gelme, medenileşme, temeddün.

Uygarlaşma kelimesi baş harfi U son harfi A olan bir kelime. Başında U sonunda A olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Y , üçüncü harfi G , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A . Başı U sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

MEDENİ Nedir?

Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar: "Orada medeni bir insan gibi yaşamak, hasılı oraya yerleşmek istiyordu."- Y. K. Beyatlı.

MEDENİLEŞME Nedir?

Uygarlaşma.

TEMEDDÜN Nedir?

Uygarlaşma, medenileşme.

UYGAR Nedir?


1 . Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medeni.
2 . Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (kimse): "Ona layık, uygar bir eş olmak için bütün aklını seferber ettiği ortadadır."- H. Taner.

A A A G L M R U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Uygarlaşma,

8 Harfli Kelimeler

Uyarlama,

7 Harfli Kelimeler

Agulama, Gurlama, Malarya, Şarlama, Urlaşma, Uylaşma, Yaraşma, Yaşarma,

6 Harfli Kelimeler

Alarga, Alarma, Aylama, Galyum, Malaga, Maşala, Şalgam, Ulaşma, Uyarma, Yalama, Yarama, Yaşama,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Almaş, Arama, Aşama, Gayur, Gulaş, Lagar, Lugar, Malya, Maral, Marul, Marya, Şamar, Şuara, Ulama, Uygar, Yaraş, Yarma, Yaşam, Yular,

4 Harfli Kelimeler

Aguş, Alay, Alma, Amal, Arma, Arya, Aşar, Aşma, Ayal, Ayar, Ayaş, Ayla, Ayma, Gala, Gama, Gayr, Gram, Guşa, Lama, Maaş, Mala, Marş, Maşa, Maya, Ruam, Şama, Şura, Şura, Ulam, Ulaş, Umar, Uray, Urla, Uyma, Yama, Yara, Yaşa, Yuma,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Ala, Alg, Ama, Ara, Arş, Aya, Gam, Gar, Lam, Mal, Maş, Muş, Ram, Ray, Rum, Şal, Şua, Ula, Yal, Yar, Yaş,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, Aş, Ay, La, Ra, Şu, Ur, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.