UYDURULMAK (TDK)

Uydurma işi yapılmak: "Bu, üyelik verilebilmesi için uydurulmuş nazik bir sebeptir."- S. F. Abasıyanık.

Uydurulmak kelimesi baş harfi U son harfi K olan bir kelime. Başında U sonunda K olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Y , üçüncü harfi D , dördüncü harfi U , beşinci harfi R , altıncı harfi U , yedinci harfi L , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı U sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

NAZİK Nedir?


1 - Başkalarına karşı saygılı davranan.
2 - İnce yapılı, °narin.
3 - Özen, dikkat gösterilmezse kırılabilen, bozulabilen.
4 - Özen gösterilmezse, gerekli önlemler alınmazsa kötüleşebilen, °kritik.
5 - Dikkat isteyen, özen gerektiren.

SEBEP Nedir?

Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey: "Aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur."- S. F. Abasıyanık.

UYDU Nedir?


1 . Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk: "Ay, yerin uydusudur."- .
2 . Türlü amaçlarla yerden fırlatılan ve genellikle kapalı bir yörünge çizerek yer çevresinde dolanan araç.
3 . sıfat, mecaz İşlerini ve davranışlarını daha güçlü birinin isteğine uyduran (devlet, kurum, kimse).

UYDURMA Nedir?


1 . Uydurmak işi.
2 . Gerçek olmayan, gerçekmiş gibi gösterilen haber, asparagas.
3 . sıfat Gerçek dışı, uydurulmuş olan, yalan, sahte, asılsız, düzme: "Atatürk'ün Osmanlıcayı Türkçeleştirmek hususundaki güzel arzusunu bugünkü 'uydurma dilcilik' gayretine alet etmişiz."- B. Felek.

UYDURU Nedir?

Düşsel kişileri, olayları anlatan roman ve öykülere verilen ad.

ÜYELİK Nedir?

Üye olma durumu: "Ara sıra bazı kimselerin bu banka idare meclisi üyeliklerine tayininde vetosunu dayatmaya kalkıştığını işittim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

A D K L M R U U U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Duyurulmak, Uydurulmak,

9 Harfli Kelimeler

Duyurulma, Uydurulma,

8 Harfli Kelimeler

Durulmak, Duyulmak, Duyurmak, Uydurmak, Yudumluk, Yumruluk,

7 Harfli Kelimeler

Daluyku, Durulma, Duruluk, Duyulma, Duyumlu, Duyurma, Duyurum, Kudurma, Kurulma, Kurumlu, Uyduluk, Uydurma, Uyduruk, Uyruklu, Uyulmak,

6 Harfli Kelimeler

Durmak, Duymak, Duyuru, Kumral, Kurmay, Kurulu, Kuruma, Radyum, Rumluk, Ulumak, Uykulu, Uyulma, Uyumak, Uyumlu, Yumruk, Yumulu,

5 Harfli Kelimeler

Duluk, Dumur, Durak, Dural, Durma, Duruk, Durum, Duyar, Duyma, Duyum, Kumar, Kumla, Kumlu, Kumru, Kumul, Kural, Kuram, Kurma, Kurul, Kurum, Kurya, Kuyum, Makul, Marul, Muylu, Uluma, Uyluk, Uymak, Uyruk, Uyuma, Yamuk, Yudum, Yular, Yumak, Yumru, Yumuk, Yurdu,

4 Harfli Kelimeler

Akur, Daru, Dram, Duka, Duma, Duru, Duyu, Kamu, Kral, Kula, Kulu, Kuma, Kura, Kuru, Kuyu, Mark, Ruam, Ulak, Ulam, Ulum, Umar, Umur, Uray, Urla, Uruk, Uyak, Uydu, Uyku, Uyma, Uyum, Uyur, Yuma,

3 Harfli Kelimeler

Ark, Dal, Dam, Dar, Dua, Dul, Duy, Kal, Kam, Kar, Kay, Kul, Kum, Kur, Lak, Lam, Mal, Ram, Ray, Rum, Ula, Ulu, Umu, Yad, Yak, Yal, Yar,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Ar, Ay, La, Ra, Ur, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.