UYARTI (TDK)


1 . Uyarmak için söylenen söz, uyarı, ihtar.
2 . Uyaran kimse veya şey.

Uyartı kelimesi baş harfi U son harfi I olan bir kelime. Başında U sonunda I olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Y , üçüncü harfi A , dördüncü harfi R , beşinci harfi T , altıncı harfi I . Başı U sonu I olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İHTAR Nedir?


1 . Uyarma, dikkat çekme, uyarı.
2 . Bir şeyi birine hatırlatma.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

UYARAN Nedir?


1 . Uyarma işini yapan (kimse veya şey), münebbih.
2 . Organizmada uyarım yaratan, uyarıcı: "Kahve, uyaran maddelerden biridir."- .
3 . isim Bir uyarım, bir tepki yaratan herhangi bir güç, uyarıcı.

UYARI Nedir?


1 . Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih: "Kentin yaşlılarının da düşüncelerini aldılar. Onların uyarılarına uydular."- H. Taner.
2 . biyoloji Organizmada uyarım yaratan güç.

UYARMAK Nedir?


1 . Bir kimseye bir davranışta bulunmamasını söylemek, ikaz etmek: "Mustafa Kemal Paşa gittikten sonra gelen mebuslar beni uyarıyorlardı."- F. R. Atay.
2 . Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak.
3 . biyoloji Bir canlının herhangi bir organını dıştan bir etki ile görev yapmaya zorlamak.
4 . halk ağzında Öğütle yola getirmeye çalışmak.
5 . halk ağzında Uyandırmak: "Demek oluyor ki iş dönüp dolaşıp büyük halk kitlelerini uyarmaya dayanıyor."- H. Taner.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A I R T U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Uyartı,

5 Harfli Kelimeler

Ayrıt, Uyarı, Yatır,

4 Harfli Kelimeler

Artı, Ayıt, Ayrı, Tura, Uray, Yarı, Yatı, Yurt,

3 Harfli Kelimeler

Arı, Art, Aut, Ayı, Ira, Ray, Tar, Tay, Tır, Tur, Yar, Yat, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ar, At, Ay, Ra, Ta, Tu, Ur, Ut, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.