UYARINCA (TDK)

Gereğince, mucibince: "Toplumumuzda sanatçı-edebiyatçının bir lokma bir hırka felsefesi uyarınca yaşaması beklenir."- T. Uyar.

Uyarınca kelimesi baş harfi U son harfi A olan bir kelime. Başında U sonunda A olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Y , üçüncü harfi A , dördüncü harfi R , beşinci harfi I , altıncı harfi N , yedinci harfi C , sekizinci harfi A . Başı U sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FELSEFE Nedir?


1 . Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.
2 . Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."- .
3 . Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: "Sokrates felsefesi."- .
4 . Dünya görüşü: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
5 . Bir konuda soyut düşünüş: "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor."- H. E. Adıvar.

GEREĞİNCE Nedir?

Gereği gibi, gereğine göre, gerektiği gibi, mucibince.

HIRKA Nedir?


1 . Genellikle soğuktan korunmak için giyilen, kumaştan, bazen içi pamukla beslenmiş, ceket biçiminde, önden açık, kollu üst giysisi: "Bol hırkasının içinde ne kadar zavallı hatta ne kadar gülünçtü."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Genellikle soğuktan korunmak için giyilen, kumaştan, bazen içi pamukla beslenmiş, ceket biçiminde giysi.
3 . eskimiş Dervişlerin giydikleri üst giysisi.

LOKMA Nedir?


1 . Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum: "Öbür yemeklerden bile ağzına bir lokma koyamadı."- Ö. Seyfettin.
2 . Lokma tatlısı.
3 . teknik Türlü kalınlıktaki cıvataları, boşluğuna geçirip sökmeye veya sıkıştırmaya yarayan metalden alet.
4 . Yemek: "Bu akşam lokmayı beraber yeriz, tanışmış olursunuz."- T. Buğra.
5 . mecaz Genellikle haksız olarak ele geçirilen mal veya para: "Bu lokma sizin için çok büyüktür; boğazınızdan geçmez, yutamayacaksınız ve boğulacaksınız."- P. Safa.

MUCİBİNCE Nedir?

Gereğince.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

SANATÇI Nedir?


1 . Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr.
2 . Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse: "Türk tiyatrosunun en önde gelen kadın sanatçıları arasında yerini alıverdi."- H. Taner.

UYARINCA Nedir?

Gereğince, mucibince: "Toplumumuzda sanatçı-edebiyatçının bir lokma bir hırka felsefesi uyarınca yaşaması beklenir."- T. Uyar.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

YAŞAM Nedir?

Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat: "Yaşamın kurallarını, kendi aleyhinde işliyor varsaydığı günden bu yana, umursamamıştı."- H. Taner.

YAŞAMA Nedir?

Yaşamak eylemi.

A A C I N R U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Uyarınca,

7 Harfli Kelimeler

Ayrancı,

6 Harfli Kelimeler

Ayarcı, Ayıran, Aynacı, Ayrıca, Uyaran, Uyarcı,

5 Harfli Kelimeler

Aracı, Ayran, Uyarı, Yancı, Yaran, Yarın,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Acun, Acur, Anca, Arya, Ayan, Ayar, Ayın, Ayna, Aynı, Ayrı, Cana, Cura, Nara, Raca, Uran, Uray, Yara, Yarı, Yuna,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ana, Anı, Ara, Arı, Aya, Ayı, Ayn, Can, Car, Ira, Nar, Nur, Ray, Run, Uca, Yan, Yar, Yır,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, Ay, Ra, Un, Ur, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.