UYARILMAK (TDK)


1 . Uyarma işine konu olmak: "Onun uyarılmaması, samimiyetin sürmesi Ankara için de çok yararlı olabilirdi."- T. Buğra.
2 . halk ağzında Uyandırılmak.

Uyarılmak kelimesi baş harfi U son harfi K olan bir kelime. Başında U sonunda K olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Y , üçüncü harfi A , dördüncü harfi R , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı U sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANKA Nedir?

Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Zümrüdüanka.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

OLABİLİR Nedir?

Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil: "Olabilir her yola başvurdum."- .

SAMİ Nedir?


1 . Hz. Nuh'un oğlu Sam'dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol.
2 . sıfat Bu kola özgü olan.

SAMİMİ Nedir?


1 . İçten (duygu vb.): "Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimi olduğuna da inandırmalı."- O. V. Kanık.
2 . Candan, açık yüreklikle davranan: "Diğerine gelince: Bu pek sıcakkanlı, pek samimi bir gençtir."- M. Ş. Esendal.
3 . zarf İçli dışlı, senli benli olarak: "Onunla samimi konuştum."- .

SAMİMİYET Nedir?


1 - İçtenlik.
2 - Senlibenli olma durumu, samimilik.

SÜRME Nedir?


1 . Sürmek işi.
2 . Kapı kanadını içeriden kapama, dolap kapağını yerinde tutma vb. işlere yarayan ve yuvası içinde ileri geri sürülebilen sistem, sürgü: "Kapıyı kapadı. Üstünde anahtar ve sürme yoktu."- P. Safa.
3 . Masa ve dolapta küçük çekmece.
4 . sıfat Sürülerek kullanılan: "Sürme kapı. Sürme kapak."- . Birleşik Sözler sürme iskele http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=sürme iskele&EskiSoz=sürme&GeriDon=2 iç sürme http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=iç sürme&EskiSoz=sürme&GeriDon=2 kökten sürme http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=kökten sürme&EskiSoz=sürme&GeriDon=2 top sürme http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=top sürme&EskiSoz=sürme&GeriDon=2 sürme (II) isim Kirpik diplerine sürülen siyah boya, sürme, is: "Genç güzel aşçı kadının kirpiklerinde sürme, parmaklarında kına yoktu."- A. Gündüz.

UYARI Nedir?


1 . Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih: "Kentin yaşlılarının da düşüncelerini aldılar. Onların uyarılarına uydular."- H. Taner.
2 . biyoloji Organizmada uyarım yaratan güç.

UYARILMA Nedir?

Uyarılmak işi.

UYARMA Nedir?


1 . Uyarmak işi, ihtar, tembih: "Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz."- Anayasa.
2 . biyoloji Bir duyu organını, bütün bir sinir düzenini, kendi dışındaki bir nesne veya durumun bir tepkide bulunmaya yöneltmesi.

YARARLI Nedir?

Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi: "Öbür oyuncular gibi uslu akıllı oynayabilse pekâlâ takıma yararlı bir eleman olabilirdi."- H. Taner.

A A I K L M R U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Uyarılmak,

8 Harfli Kelimeler

Ayrılmak, Uyarılma, Yarılmak, Yarmalık, Yırlamak,

7 Harfli Kelimeler

Ayılmak, Ayırmak, Ayrılma, Karılma, Kayırma, Markalı, Mayalık, Rakamlı, Uyarlık, Uyarmak, Yakılma, Yalamuk, Yamalık, Yarılma, Yırlama,

6 Harfli Kelimeler

Amalık, Araklı, Aralık, Arkalı, Armalı, Ayaklı, Ayarlı, Ayıkma, Ayılma, Ayırma, Iklama, Iramak, Kamalı, Karalı, Karıma, Kumalı, Kumral, Kuralı, Kurama, Kurmay, Malkar, Mayalı, Mukaar, Ulamak, Uyaklı, Uyarım, Uyarma, Yakalı, Yakarı, Yamalı, Yaralı, Yarlık, Yarmak, Yıkama, Yılmak, Yukarı,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Alkım, Almak, Aylak, Aylık, Aymak, Ayrık, Ayrım, Irama, Irmak, Kalay, Kalım, Kalma, Kalya, Karlı, Karma, Kayar, Kayır, Kayma, Kayra, Kılma, Kıray, Kırma, Kıyam, Kıyma, Kumar, Kumla, Kural, Kuram, Kurma, Kurya, Layık, Makul, Malak, Malya, Maral, Marka, Marul, Marya, Rakam,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Akur, Alay, Alık, Alım, Alma, Amal, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arma, Arya, Ayak, Ayal, Ayar, Ayık, Ayla, Aylı, Ayma, Ayrı, Irak, Kala, Kama, Kamu, Kara, Karı, Kaya, Kayı, Kıya, Kral, Kula, Kuma, Kura, Laka, Lama,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Ama, Ara, Arı, Ark, Aya, Ayı, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kay, Kıl, Kır, Kul, Kum, Kur, Lak, Lam, Mal, Ram, Ray, Rum, Ula, Yak, Yal, Yar, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Ay, La, Ra, Ur, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.